» Vizuální aspekty literární metafory

V koncepcích druhé poloviny dvacátého století převažuje názor o tvůrčí povaze metafory, tedy že autor užíváním metafor poskytuje jakési kognitivní itineráře recipientovi, jehož odpověď je naplňuje a dále rozvíjí. Je jistě proto na místě se problematice vizualizace literárních metafor věnovat více do hloubky, neboť právě spolupráce mezi verbální a vizuální rovinou fantazie může být jedním z pádných argumentů pro kreativní potenciál metafor.

První část práce vykládá tradiční i moderní přístupy k metafoře, s důrazem na sémantické teorie, které prosazují metaforu jako tvůrce nového významu. Ve druhé části podkládá uvedené teorií metafory jako základního principu tvůrčí fantazie a výkladem jejího vizualizačního obrazotvorného potenciálu. Ve třetí části se práce zabývá teorií metafory ve výtvarném umění a následně se pokouší o interpretace a srovnání metafor v ilustracích Salvadora Dalího k Alarcónovu románu Třírohý klobouk.

Celou diplomovou práci Terezy Čechové, jedné z vítězek Call for Papers, čtěte zde >>>> archiv