Informační servis

Platforma Fresh Eye vám každý měsíc zdarma přináší přehled událostí z oblasti studia obrazu a vizuální kultury.

Rádi byste pravidelně dostávali newsletter Buďte v obraze a informace o akcích Fresh Eye? Přihlašte se k odběru!

 

* indicates required
 

Budte v obraze–cerven_2019

Budte v obraze_květen_2019

Budte v obraze_duben_2019

ČERVEN 2019

PŘEDNÁŠKY HOSTŮ

 1. 6.
  Zuzanna Sarnecka Sensory Approach to the Study of Italian Sixteenth-Century Terracotta Sculpture
  Přednáška Zuzanny Sarnecké (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego) se uskuteční v rámci přednáškového cyklu Collegium historiae atrium
  Ústav dějin umění AV ČR
  Praha
  https://www.udu.cas.cz/cs/
 1. 6.
  Mimo rám: Umění, architektura a média v nejistých společenských souvislostech
  Kolokvium k výstavě Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace a přehlídce Brno Art Open
  Celodenní odborný program, který z perspektivy teorie filmu, umění a vizuální kultury, umělecké praxe i vzpomínek pamětníků zhodnotí fenomén multimediální divadelní scény Laterna magika. Kolokvium je doprovodný program k výstavě Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace.
  Dům umění města Brna
  Brno
  http://www.dum-umeni.cz/cz/doprovodny-program/detail/id/535
 1. 6.
  Kolokvium Vizualita – věda – vnímání
  Druhý ročník mezioborového konferenčního setkání se zabývá problematikou vizualizace dat a jejich vztahu k tvorbě, interpretaci i možné manipulaci vědeckého poznání.
  Program je zdarma přístupný široké veřejnosti.
  Přírodovědecká fakulta UK
  Praha
  http://www.vizualita-veda-vnimani.cz/

 

KONFERENČNÍ POZVÁNKY A VÝZVY 

 1. 6.
  The Visual Research Network vyhlašuje výzvu k přihlašování konferenčních příspěvků, multimediálních prezentací a rezidenčních projektů na 2. ročník International Residence Conference s tématem THE REPRESENTED, THE AESTHETIC AND THE HUMAN through VISUAL CREATIVE
  PRACTICE.
  University of Manchester
  Manchester, UK
  https://www.visualresearchnetwork.co.uk30. 6.
  Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje studentskou výzvu k účasti na mezioborové konferenci NA VIDĚNOU III. Výzva se týká studentských interdisciplinárních výzkumných projektů k prezentaci v rozsahu 20 minut (magisterský a doktorský stupeň studia). Stručné anotace projektu v rozsahu max. 200 slov zasílejte na adresu anna@fresh-eye.cz. Konference se uskuteční 10. 10. 2019.
  Fresh Eye
  Praha
  http://fresh-eye.cz/konference/

 

DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE

Alena Lábová: Česká novinářská fotografie 1945–1989
Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy.
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=21216

Marie Neurath & Robin Kinross: Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů
Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která vyšla pod názvem The Transformer v roce 2009 u Hyphen Press a kterou sestavil Robin Kinross ve spolupráci s Marií Neurath, definuje základní principy vizuální transformace dat, o něž Otto Neurath usiloval ve své práci. Kniha je potřebnou pomůckou pro pochopení základních historických vlivů na současnou kulturu infografiky a jejího propojení s digitálními technologiemi. Překlad Jan Čumlivski. Grafika Kateřina Šuterová.
https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/transformator-principy-tvorby-isotypovych-grafu-8255

Bruce Sterling: Vytváření věcí
Kniha Bruce Sterlinga, která vyšla pod názvem Shaping Things v roce 2005 u MIT Press, pojednává o historii a budoucnosti navrhování věcí z hlediska futurologických perspektiv designu. Sterling jako spisovatel science fiction dokáže pracovat s neologismy a v knize vytváří úžasná spojení moderních a starých technologií, nových kategorií objektů v sítích programovatelných systémů. Knížka je koncipována jako řez napříč různými obory designu. Zároveň je i futurologickou explikací a nabízí inspiraci k pochopení technosociální proměny současnosti a blízké budoucnosti. Překlad Ivan Adamovič. Grafika Kateřina Šuterová.
https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/vytvareni-veci-8404

Lucie Česálková, Kateřina Svatoňová: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky
Kniha českých filmových historiček a teoretiček představuje výsledky čtyřletého rozsáhlého výzkumu díla a historie multimediální scény Laterna magika. Autorky kriticky zkoumají politický kontext fungování divadla, jeho technologický vývoj, vztah k dobovému i mezinárodnímu uměleckému a kulturnímu kontextu a v neposlední řadě i vývoj narativních linek uvnitř tvorby divadla. Publikace je doprovázena bohatým a originálním vizuálním materiálem. Kniha je k zakoupení na výstavě, brzy již také přes e-shop Národního filmového archivu.
http://www.dum-umeni.cz/

David McGovan: Animated Personalities. Cartoon Characters and Stardom in American Theatrical Shorts
Mickey Mouse, kačer Donald, Bugs Bunny, kocour Felix a další animované postavičky baví diváky po celém světě již jedno století, zatímco jejich sláva přežívá hvězdné dny dávných ikon hollywoodské filmové éry, v jejichž době byly stvořeny. Autor knihy tvrdí, že k animovaným hvězdám lze přistupovat jako k živoucím celebritám, a to jak z hlediska studia jejich popularity, tak z perspektivy analýzy marketingových a komunikačních mechanismů, které jejich slávu budují a udržují.
https://www.combinedacademic.co.uk/animated-personalities-0

Katalog Svoboda + Palcr: Vidět sochy
Katalog vychází ke stejnojmenné výstavě probíhající až do 16. 6. 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu. Vydává nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR. Do publikace svými texty přispěli také Vladimíra Koubová-Eidernová a Jaromír Zemina. Grafický design katalogu i výstavy vytvořil Štěpán Marko.
https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/svoboda-palcr-videt-sochy/

 

OSTATNÍ

 1. 6.
  Křest katalogu Svoboda + Palcr: Vidět sochy
  Katalog vychází ke stejnojmenné výstavě probíhající až do 16. 6. 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu. Vydává nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR. Do publikace svými texty přispěli také Vladimíra Koubová-Eidernová a Jaromír Zemina.
  Katalog bude na křtu k dostání s 30% slevou.
  Ústav dějin umění AV ČR
  Praha
  https://www.facebook.com/events/909159349439163/
 2. 6.
  Časopis VIEW hledá výkonného editora
  Odborný a recenzovaný časopis VIEW věnující se evropské televizní historii a kultuře hledá nového výkonného editora na budoucí dva roky s nástupem na pozici v září 2019.
  Deadline pro zasílání požadovaných dokumentů: 5. června 2019.
  https://www.viewjournal.eu/announcement/#vacancy
 3. 6.
  Uvedení publikací Marie Neurath & Robin Kinross: Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů a Bruce Sterling: Vytváření věcí na festivalu Knihex
  Tvůrci a editoři Edice Katedra nakladatelství UMPRUM Petr Krejzek, Pavla Pauknerová a Jaroslav Tvrdoň a překladatelé Ivan Adamovič a Jan Čumlivski uvedou na festivalu Knihex publikace Marie Neurath & Robin Kinross: Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů a Bruce Sterling: Vytváření věcí.
  UMPRUM
  Praha

  https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/knihex-2019-8370