Informační servis

Platforma Fresh Eye vám každý měsíc zdarma přináší přehled událostí z oblasti studia obrazu a vizuální kultury.

Rádi byste pravidelně dostávali newsletter Buďte v obraze a informace o akcích Fresh Eye? Přihlašte se k odběru!

 

DUBEN 2019

PŘEDNÁŠKY HOSTŮ

 1. 4. 2019
  Jana Jedličková: Nostalgie v českém televizním vysílání
  Panuje v české TV tvorbě jenom ostalgie? Proč se pořád koukáme na Kobru 11? A proč máme radši Četnické humoresky namísto Wallandera? Odpovědi na tyto otázky nastíní představitelka olomoucké školy kulturálních studií Jana Jedličková, kterou CSPK pozvalo v rámci letošního roku p/ostalgie.
  Praha
  Centrum pro studium populární kultury
  http://cspk.eu/

 

 1. 4. 2019
  Artur Rosenauer: Die Wiener Schule der Kunstgeschichte – Transformationen, Erinnerungen, Begegnungen, Fragen
  Artur Rosenauer přednese příspěvek s názvem Die Wiener Schule der Kunstgeschichte – Transformationen, Erinnerungen, Begegnungen, Fragen v rámci konference Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918
  Praha
  Ústav dějin umění AV ČR
  https://www.facebook.com/events/416832819068880/

 

 1. 4. 2019
  Gabor György Papp: National Architecture and the Jewish Question in Hungary 1908–1920. The Case of the Hungarian (Architectural) Society with the So Called “Hungarian Secession”
  Gabor György Papp (Institute of Art History, Hungarian Academy of Sciences, Budapest) přednese příspěvek s názvem National Architecture and the Jewish Question in Hungary 1908–1920. The Case of the Hungarian (Architectural) Society with the So-Called “Hungarian Secession” v rámci přednáškového cyklu Collegium historiae atrium
  Praha
  Ústav dějin umění AV ČR
  https://www.udu.cas.cz/cs/prednasky-2019/

 

 1. 4. 2019
  Michal Kurz: V zemi ocele a lyr. Formy a funkce architektury v československém filmu 50. let
  Michal Kurz přednese příspěvek s názvem V zemi ocele a lyr. Formy a funkce architektury v československém filmu 50. let v rámci cyklu Obrazy napříč obory, jenž je v tomto semestru zaměřen na téma filmové architektury
  Praha
  Ústav pro dějiny umění FF UK
  https://www.facebook.com/obrazynapricobory/

 

 1. 4. 2019
  Angelika Dreyer: Die Fresken von Joseph Mages: Zwischen barocker Frömmigkeit und katholischer Aufklärung
  Angelika Dreyer přednese příspěvek s názvem Die Fresken von Joseph Mages: Zwischen barocker Frömmigkeit und katholischer Aufklärung v rámci přednáškového cyklu Collegium historiae atrium
  Praha
  Ústav dějin umění AV ČR
  https://www.udu.cas.cz/cs/prednasky-2019/

 

 1. 4. 2019
  Tereza Johanidesová: Středověk barevný i černobílý. Historik architektury Václav Mencl jako poradce Otakara Vávry a Františka Vláčila
  Tereza Johanidesová přednese příspěvek s názvem Středověk barevný i černobílý. Historik architektury Václav Mencl jako poradce Otakara Vávry a Františka Vláčila v rámci cyklu Obrazy napříč obory, jenž je v tomto semestru zaměřen na téma filmové architektury
  Praha
  Ústav pro dějiny umění FF UK
  https://www.facebook.com/obrazynapricobory/

 

 1. 4. 2019
  Fresh Eye: Obraz versus bajka
  Komponovaný večer propojí videoartové projekce snímků Equilibrium Dominika Gajarského a Wild Beasts Éleanore Saintagnan a Grégorie Motteho s teoretickými příspěvky filosofů Ivána Zatze Díaze (Pratt Institute, NYC) a Karla Císaře (UMPRUM, Praha).
  Praha
  Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye
  www.fresh-eye.cz/program/

 

KONFERENČNÍ POZVÁNKY A VÝZVY 

 1. – 5. 4.2019
  Influence of the Vienna School of Art History before and after 1918
  Ústav dějin umění AV ČR pořádá ve dnech mezinárodní konferenci k problematice vlivu Vídeňské školy dějin umění před a po roce 1918. Vídeňská škola definovala podobu zkoumání dějin umění v celé střední Evropě.
  Praha
  Ústav dějin umění AV ČR
  https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/the-influence-of-the-vienna-school/

 

 1. 4. 2019
  Výzva: Mediální (r)evoluce 2019
  Výzva k předkládání projektů věnujících se problematice médií a komunikace v jejich nejširším pojetí, zvláště těch, které se soustřeďují na mediálně (r)evoluční aspekt. Výzva je určena primárně studentům doktorského studia všech příbuzných oborů (mediální studia, kulturální studia, komunikační studia, audiovizuání studia), lze však přijmout i příspěvky studentů magisterského studia.
  Olomouc
  Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP
  https://www.facebook.com/events/616837338740410/

 

 1. 4. 2019
  Výzva: Doktorandská konference FAV Ústav filmu a audiovizuální kultury
  Výzva k předkládání příspěvků z oblasti studia filmu a audiovize určená doktorandům oborů spjatých se studiem filmového obrazu a příbuzných oborů. Konference se uskuteční v posledním květnovém týdnu (čtvrtek a pátek).
  Brno
  FAV Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MUNI
  https://fav.phil.muni.cz/media/3001159/dk_info.pdf

 

 1. 4. 2019
  Mediální (r)evoluce 2019
  Konference na téma médií a komunikace a zejména mediálně (r)evolučního aspektu
  Olomouc
  Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP
  https://www.facebook.com/events/616837338740410/

 

DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ PUBLIKACE

Ien Angová: Divákem Dallasu. Soap opera a melodramatická imaginace
Český překlad knihy známé hlavně pod anglickým názvem Watching Dallas, jež se stala jedním ze zakladatelských kamenů studií populární kultury i mediálních studií. České vydání je doplněno o překlad metodologické kapitoly z nizozemského originálu, která není běžnou součástí anglických překladů knihy. Publikaci uzavírá doslov Ireny Reifové, krátkou předmluvu k českému vydání napsala sama Ien Angová.
nakladatelství Akropolis
https://akropolis.info/kniha/divakem-dallasu/

 

Nicholas Mirzoeff: Jak vidět svět
Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? První český překlad proslulého průvodce vizuální kulturou 21. století známého pod titulem How to See the World. České vydání je doplněno o rozsáhlý rozhovor s autorem a tematické ilustrace.
nakladatelství ArtMap
https://bookstore.artmap.cz/cs/5722-jak-videt-svet?search_query=jak%20videt%20svet&fast_search=fs

 

Petr Kratochvíl (ed.): Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín
Městský veřejný prostor je komplexním tématem, v němž se vzájemně propojují a podmiňují architektonicko-urbanistické, sociální i kulturní prvky. Právě proto je vhodné v teoretických analýzách přistupovat k tomuto tématu z perspektivy různých vědeckých disciplín, jak se o to pokouší právě tato kolektivní publikace. Zastoupeny jsou v ní výklady sociologické, filosofické, právní a uměleckohistorické, analýzy z pohledu teorie urbanismu i památkové péče a neopomíná ani živé umění v městském prostoru.
nakladatelství Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR
https://www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/

 

Jana Čížkovská: Již brzy na dvojce: Příprava II. programu v letech 1958 – 1970
Čtvrtým titulem edice AKTA F, vydávané ve spolupráci s Katedrou filmových studií FF UK, nabízí knižní verzi diplomové práce Jany Čížkovské, která se věnuje genezi spuštění vysílání II. programu Československé televize (ČST) od prvních návrhů z konce 50. let do jeho realizace v květnu 1970. Knihu doprovází černobílý i barevný obrazový doprovod z archivu ČT i ČTK.
nakladatelství Casablanca
https://www.kosmas.cz/knihy/254477/jiz-brzy-na-dvojce/

 

GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

 1. 4. 2019
  Grantová agentura ČR
  Grantová agentura České republiky vyzývá k podávání přihlášek výzkumných projektů v rámci skupin standardních a juniorských výzkumných grantů.
  https://gacr.cz/zakladni-informace/

 

OSTATNÍ

 1. duben 2019
  Autobusový zájezd GAVU v Chebu na vernisáž tří výstav
  Galerie výtvarného umění v Chebu pořádá autobusový zájezd na vernisáž tří výstav: Svoboda + Palcr: Vidět sochy (Velká galerie GAVU; kurátorka Katarína Mašterová), Vladimír Boudník, Bez názvu (Stopy materiálu), 1959–1966 (Opus magnum GAVU; kurátor Marcel Fišer) a Paweł Althamer, Artur Żmijewski, Koláže (Malá galerie GAVU; kurátor Adam Mazur)
  Praha, Cheb
  Ústav dějin umění AV ČR, GAVU v Chebu
  https://www.facebook.com/events/546632289160529/

 

Videozáznam: Nicholas Mirzoeff: Visual Thinking in Dangerous Times
Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye umožňuje na svých webových stránkách shlédnout záznam přednášky předního teoretika vizuální kultury Nicholase Mirzoeffa Visual Thinking in Dangerous Times, která se uskutečnila při příležitosti vydání českého překladu jeho knihy Jak vidět svět
Fresh Eye
http://fresh-eye.cz/video/special-guest-lecture-nicholas-mirzoeff-visual-thinking-in-dangerous-times/