» Obraz vs. socialistická reklama // LUCIE ČESÁLKOVÁ – Filmová reklama: Tělo a čas> archiv