Program


BEUYS filmová projekce

10. 09. 2018 od 20:30 

Osmý ročník přednáškového cyklu Fresh Eye zahajujeme první filmovou projekcí ze série dokumentárních snímků, ve kterých vám ve spolupráci s ArtMap a Dokumentárním pondělím kina Světozor připomeneme klíčové osobnosti druhé poloviny 20. století, které změnily náš pohled na minulou i současnou vizuální kulturu.

První projekci věnujeme jedné z nejvýraznějších poválečných osobností výtvarného umění a sociální politiky, německému tvůrci JOSEPHU BEUYSOVI. Projekce, která se odehraje ve velkém sále kina Světozor, proběhne v německém jazyce a je opatřena anglickými titulky.

V intimním pohledu na postavu vizionářského umělce, nabídnutém prostřednictvím svižně plynoucí montáže archivních materiálů, se osoba Josepha Beuyse zdá být pro současnost ještě důležitější než kdy dříve. Joseph Beuys, muž s kloboukem, tvůrce Tukového rohu nebo Filcového kabátu. I třicet let od své smrti se stále zdá být prorokem budoucnosti, který předběhl svou dobu. Již tehdy se snažil trpělivě vysvětlovat, proč „by se peníze neměly stát komoditou“ – chápal totiž, jak rozkladný dopad může mít obchodování s penězi na demokracii. Ze snímku se však dozvídáme mnohem víc: Beuys boxuje, stává se politickým vyjednávačem, pedagogem, vysvětluje obrazy mrtvému zajícovi. S úšklebkem se ptá: „Chcete snad revoluci bez smíchu?“ Dokonce i dnes staví Beuyse jeho rozšířené chápání života jako umění do epicentra společensky angažovaného dění.

Lístek ve výši 110,- Kč lze zakoupit přes rezervační systém kina Světozor zde.

 

 

Dále plánujeme:

  • 09. 10. 2018 Obraz versus gentrifikace
  • 17. 10. 2018 Konference NA VIDĚNOU II.

Proběhlé akce: