Program


Projekce DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL

10. 12. 2018 od 20:30 

Po úspěšné první projekci věnované osobě umělce a aktivisty Josepha Beuyse uvádí Fresh Eye v nové tematické sérii filmových večerů o klíčových osobnostech (vizuální) kultury 2. poloviny 20. století v české premiéře snímek o feministce, filosofce, historičce vědy a bioložce Donně Haraway, autorce jednoho z nejvýznamnější textů minulého století Manifest kyborga (1985).

Vizuálně netradičně pojatý dokumentární film režiséra Fabrizia Terranovy DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL dává nahlédnout nejenom do prostředí soukromého a pracovního života Haraway, ale především do jejího originálního myšlení pohybujícího se mimo zavedené dualistické kategorie tradičního západního myšlení (člověk vs. stroj, člověk vs. zvíře či kultura vs. příroda) i mimo polarizující politiku identity stojící na biologické a psychologizující intepretaci genderu a rasy.  Filosofická pozice Haraway jako historičky vědy se vymaňuje z konzervativního přístupu k pojmu vědecké objektivity, jíž vidí jako silně zanesenou tradičními západními kulturními maskulinními koncepty a volá po silnějším zastoupení feministické hlasu v oblastech studia technologie a přírody. Bádání Haraway, pokrývající rozmanité obory od primatologie po digitální technologie, ve svém jádru směřuje k nabídnutí vize budoucí společnosti, která funguje jako rovnější a svobodnější společenství prostoupené prvky sdílení informací, znalostí a materiálního zázemí.

Snímek DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL byl poprvé uveden ve světové premiéře v roce 2016 v Bruselu. Od té doby procestoval ve formě individuálních projekcí, často představených v kontextu současného umění, téměř celý svět. Prosincová projekce je prvním uvedením tohoto snímku v České republice.

Projekce proběhne v anglickém jazyce ve velkém sále kina Světozor od 20.30 hodin.

Snímek je uváděn ve spolupráci s ArtMap a cyklem Dokumentární pondělí.

Sledujte program prostřednictvím FB události.

 

 

Dále plánujeme:

  • 11. 12. 2018 Obraz versus vizuální aktivismus

Proběhlé akce: