Program


Deadline Call for Papers NA VIDĚNOU III.

30. 06. 2019 od  

 

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje třetí ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšná mezioborová setkání uskutečněná v říjnu 2017 a 2018.

Program si klade za cíl přivést dohromady studenty a odborníky z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:

studentské interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut (magisterský a doktorský stupeň studia)

Požadujeme:

zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov (+ uvedení názvu projektu, instituce a kontaktu osoby)

Deadline: 30. 6. 2019

Kontaktní adresa: anna@fresh-eye.cz

Konference se uskuteční 10. 10. 2019 v pozdních odpoledních a večerních hodinách v centru města Prahy.

Autoři anotací budou o účasti na programu informováni dne 1. 9. 2019.

Program konference, na níž se vedle studentských prezentací představí také výzkumy profesionálních badatelů a zahraniční hosté, ředitel Visual Studies Workshop TATE SHAW (Rochester, USA) a kurátorka a pedagožka CAROLINA RITO (Goldsmith/Nottingham Contemporary, VB), bude zveřejněn na začátku září 2019.

Dále plánujeme:

  • 10. 10. 2019 Konference NA VIDĚNOU III.

Proběhlé akce: