Kontakty

hB8APSAOzaVK_uFnMOYcmNMx63MKCQZkVT2SpDSaQGw

Studio Trafo (v současnosti funguje pod názvem PRÁM) Čerpadlová 4, Praha 9 190 00  Česká republika Studio Trafo (PRÁM) je nový ateliérový a galerijní prostor ve Vysočanech. Od léta 2011 si zde část rezidentů Trafačky (Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Michal Cimala, Terezie Honsová, Epos 257 a Matěj Hájek) zřídila své ateliéry. Vzhledem k menší kapacitě prostoru bývalé barvírny slouží Studio Trafo/PRÁM ke komornějším výstavám, projekcím, koncertům nebo workshopům. info@fresh-eye.cz

 

 

 

Andrea Průchová

koordinátorka projektu andrea@fresh-eye.cz, +420737804449

Andrea je zakladatelkou projektu Fresh Eye. V současné době studuje doktorský obor sociologie na FSV UK, kde se zabývá vizuální kulturou a vizuální sociologií. Pracuje v týmu portálu Doc Alliance Films (dafilms.com), kde se věnuje mediální komunikaci projektu a přípravě textů. Vizuální komunikaci vyučuje na katedře žurnalistiky FSV UK a v uměleckých oborech Prague College, Britské univerzity v Praze. Aktuálně spolupracuje na překladu knihy “Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representations” amerického teoretika obrazu W. J. T. Mitchella a věnuje se překladu publikace “Ways of Seeing” Johna Bergera. Zájem o oblast vizuálních studií rozvíjí dlouhodobou publikační a přednáškovou činností i prostřednictvím zahraničních výzkumů (Fulbright Alumni).


 Štěpán Pudlák

PR a média stepan@fresh-eye.cz

Vystudoval obory Mediální studia a Elektronická kultura a sémiotika na Univerzitě Karlově. Věnuje se filosofii médií a diskursu. V současné době pracuje ve společnosti Scio.


Michal Svatý

web a design michal@fresh-eye.cz

 

 

 

 

 


veronika

Veronika Trubačová

produkční a koordinátorka vysokoškolské soutěže Call for papers veronika@fresh-eye.cz

 

K týmu Fresh Eye se připojila v únoru 2014 a v roli produkční je její hlavní starostí dobře zásobený bar. Studovala dějiny umění a informační management pro muzea a galerie a dokončuje kurátorská studia na Fakultně umění a designu v Ústí nad Labem. V současné době se věnuje produkci ve spolku Piána na ulici, dopisuje diplomovou práci a přes všechny peripetie zůstává bytostnou optimistkou.

 

 


Jan

Jan Vávra

online knihovna

Fascinaci shledává v ideologických (mediálních) aparátech a obzvláště způsobu, jakým se podílejí na konstrukci toho, kým si myslíme, že jsme. V rámci projektu Fresh Eye se stará o sekci textů, která má v první řadě podporovat sebepojetí čtenářů coby intelektuálně zvídavých jedinců a naladit je na jednotlivé tematické večery.

 

 


anicka

Anna Dorňáková

reportáže, foto

Studuje žurnalistiku na Karlově univerzitě. Zajímá se o výtvarné umění a vztah textu a vizuality. Ve své diplomové práci se i proto zabývá současnou komiksovou tvorbou.

 

 

&nbsp