» Pro školy

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye v současné době nabízí dva vzdělávací programy realizované ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu:

  • jednorázový workshop Fotka, reklama, manipulace
  • jednorázový workshop Násilí a multikulturalismus

Vzdělávací programy lze objednat přímo do školy. V případě Vašeho zájmu o další informace a spolupráci kontaktujte Andreu Průchovou Hrůzovou:
andrea@fresh-eye.cz (737 804 449).

FOTKA, REKLAMA, MANIPULACE

Workshop v délce 90/120 minut

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítí, graffity na fasádě domu… Vypadá to, že obrazům nemůžeme uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou.

Ať se díváme pozorně, anebo jen procházíme, obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Co nám říkají? Prozkoumejme společně svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenku svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.

Rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality (např. dokumentace politických či válečných událostí), ale také může s touto realitou efektivně manipulovat. Jaké slavné fotografie v učebnicích a na titulních stranách časopisů změnily chod dějin, a přitom předávanou skutečnost upravily? A nakolik mění vyznění novinářské fotografie její titulek?

Naučíme se také analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam. Na základě několika praktických ukázek si osvojíme jednoduchý slovník a metodu, s jejichž pomocí se dostaneme na kloub světově známým reklamám a tvářím, které je provázejí.

Lekce je vedena formou přednášky proložené dvěma workshopy. V první části se studenti seznamují s tématem manipulace fotografií a ve skupinách pracují se vztahem obrazu a textu na případu novinářských fotografií. V druhé části si žáci prostřednictvím lektora osvojují základy sémiotické analýzy reklamních sdělení. Společně a následně samostatně ve skupinách rozebírají promítané ukázky reklam.

NÁSILÍ A MULTIKULTURALISMUS

Workshop v délce 120 minut

Ocitáme se v současné populární kultuře a médiích zaplaveni obrazy násilí více nežli tomu bylo v minulých dekádách? Dokážou obrazy násilí podněcovat k šíření agresivity a nenávisti, anebo mohou posloužit i jako silný nástroj vzdělávání k respektu a vzájemnému porozumění? Stali jsme se s všudypřítomností internetu a sociálních sítí pouhými otupělými konzumenty obrazů násilí, anebo nás právě tyto výjevy dokážou aktivizovat a vyhnat v občanském protestu do ulic?

Lekce představuje fenomén zobrazování násilí v současné vizuální kultuře s přesahy do válečné fotografie a populární kultury 20. a 21. století (první manipulace válečnou fotografií, hnutí proti válce ve Vietnamu, případ Rodneyho Kinga, moderní válečné vizualizace technologií). Program se prostřednictvím rozboru ikonických i méně známých fotografií násilí a války zamýšlí nad otázkami zodpovědnosti tvorby, šíření a interpretace těchto obrazů, jak o nich přemýšleli kritici kultury Susan Sontag a John Berger či psycholog Philip Zimbardo. Lekce téma zasazuje také do současné popkulturní produkce (Childish Gambino, Beyoncé a Jay-Z), jíž dominuje problém rasové diskriminace a vede studenty k zamyšlení se nad motivy fungování multikulturní společnosti v českém i mezinárodním prostředí.

Lekce je vedena formou přednášky s aktivní diskuzí se studenty, která je proložena workshopem a zakončena analýzou dvou hudebních videoklipů.