Pro školy


Feskoly

Platforma Fresh Eye v současné době nabízí dva vzdělávací programy realizované ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu:

  • jednorázový workhop Fotka, reklama, manipulace (lze objednat přímo do školy)
  • přednáškový cyklus Re-klam-a (realizovaný v prostorách CDF)

FOTKA, REKLAMA, MANIPULACE

Workshop v délce 90/120 minut

Svět kolem nás je tvořený obrazy. Plakátové výlepy, obrazovky počítačů, tabletů, profily na sociálních sítí, graffity na fasádě domu… Vypadá to, že obrazům nemůžeme uniknout, a tedy ani sdělením, která nesou.

Ať se díváme pozorně, anebo jen procházíme, obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“. Co nám říkají? Prozkoumejme společně svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenku svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.

Rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality (např. dokumentace politických či válečných událostí), ale také může s touto realitou efektivně manipulovat. Jaké slavné fotografie v učebnicích a na titulních stranách časopisů změnily chod dějin, a přitom předávanou skutečnost upravily? A nakolik mění vyznění novinářské fotografie její titulek?

Naučíme se také analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam. Na základě několika praktických ukázek si osvojíme jednoduchý slovník a metodu, s jejichž pomocí se dostaneme na kloub světově známým reklamám a tvářím, které je provázejí.

 

Fe-spanelsko

Lekce je vedena formou přednášky proložené dvěma workshopy. V první části se studenti seznamují s tématem manipulace fotografií a ve skupinách pracují se vztahem obrazu a textu na případu novinářských fotografií. V druhé části si žáci prostřednictvím lektora osvojují základy sémiotické analýzy reklamních sdělení. Společně a následně samostatně ve skupinách rozebírají promítané ukázky reklam.

V případě Vašeho zájmu o další informace a spolupráci kontaktujte Andreu Průchovou: andrea@fresh-eye.cz (737 804 449).

Přečtěte si recenzi workshopu z Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou i rozhovor o významu vizuální gramotnosti pro EduIN.