FE3iii

Program:

16. 02. 2016 Obraz versus smrt
15. 03. 2016 Obraz versus luxus

Proč Fresh Eye?

Prosazujeme nový a svěží pohled na obrazy všedního dne a populární vizuální kultury. Nebojíme se překračovat hranice mezi „vysokým“ a „nízkým“ – masovým, reklamním i uměleckým obrazem. Balancovat na hraně nás baví!

Co je Fresh Eye?

Fresh Eye je platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury. V rámci pravidelných měsíčních přednášek dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům, žurnalistům a kreativcům. Buduje online knihovnu audiovizuálního a textového materiálu. Pro studenty vysokých škol vyhlašuje soutěž Jeden pohled nestačí a edukaci na středních školách se věnuje prostřednictvím workshopu Základy vizuální komunikace.

Více o Fresh Eye

 

 

 

Fresh Eye na Facebooku

Budoucí FE večer OBRAZ VERSUS SMRT zahájí přednáška kulturního a vizuálního antropologa MARTINA SOUKUPA nazvaná "PODOBY SMRTI". Doražte za námi 16. února včas, abyste nic z programu nezmeškali! Předem sdílíme anotaci, ať vás nohy nesou ještě rychleji:
www.facebook.com/events/486271418223498/
"Předmětem přednášky bude výklad základních přístupů ke smrti ve vědách o člověku, společnosti a kultuře, vyzdvižena bude zejména role rituálů doprovázejících skon člověka. V průběhu přednášky budou demonstrovány vybrané přístupy ke smrti a mrtvým v různých kulturách. Zvláštní pozornost bude věnována zobrazování a personifikace smrti na Západě ve výtvarném umění, krásné literatuře a fotografii."
... See MoreSee Less

View on Facebook

Již za týden se od historičky umění Markéty Svobodové dozvíte o DESAKRALIZACI HŘBITOVNÍ ARCHITEKTURY A ZMĚNÁCH V TYPOLOGII HŘBITOVNÍCH STAVEB VE 20. STOLETÍ. Posíláme anotaci přednášky a doporučujeme nenechat si FE večer OBRAZ VERSUS SMRT ujít!

www.facebook.com/events/486271418223498/

"V přednášce "Desakralizace hřbitovní architektury. Změny ve stavební typologii hřbitovních staveb ve 20. století“ bude věnována pozornost vývoji a proměně, kterou prošel ve 20. století stavební typ původně pohřební kaple. Funkce tohoto typu se započala měnit již od druhé poloviny 19. století v důsledku industrializace, zvýšeného přílivu obyvatel do měst a přesunům městských hřbitovů z center na periferii. Tato utilitarisace zesílila ve 20. století díky politicko-ideologickému tlaku státu a vzniku různých občanských spolků nebo nových náboženských organizací. Přednáška se zabývá příčinami a důsledky těchto změn, které ovlivnily i podobu hřbitovní architektury."
... See MoreSee Less

View on Facebook

Již za týden se sejdeme u FE tématu OBRAZ VERSUS SMRT. Do naší online knihovny jsme pro vás před večerem přidaly dva nové, s večerem spjaté texty. Nahlédněte do diplomové práce Petry Štěpánové z katedry mediálních studií FSV UK, která se věnovala reflexi "VIRTUÁLNÍ SMRTI V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH", konkrétně pak hře Planescape: Torment. "Tato hra se zabývá smrtí od začátku do konce: nutí hráče prostřednictvím jeho herní postavy o smrti přemýšlet, mluvit o ní, navštěvovat místa se smrtí spjatá, občas zabíjet, občas sám zemřít – a také zjišťovat, jak je to doopravdy s nesmrtelností."

www.facebook.com/events/486271418223498/
fresh-eye.cz/virtualni-smrt-v-pocitacovych-hrach/2016/02/
... See MoreSee Less

View on Facebook
.

Mediální partneři: 

logo-a2-2009radiowavepartners_35logo_informujiunnamed-2ministerstvo-kultury3 loga_velikost_50