Proč Fresh Eye?

Prosazujeme nový a svěží pohled na obrazy všedního dne a populární vizuální kultury. Nebojíme se překračovat hranice mezi „vysokým“ a „nízkým“ – masovým, reklamním i uměleckým obrazem. Balancovat na hraně nás baví!

Co je Fresh Eye?

Fresh Eye je platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury. V rámci pravidelných měsíčních přednášek dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům, žurnalistům a kreativcům. Buduje online knihovnu audiovizuálního a textového materiálu. Pro studenty vysokých škol vyhlašuje soutěž Jeden pohled nestačí a edukaci na středních školách se věnuje prostřednictvím workshopu Základy vizuální komunikace.

Více o Fresh Eye

 

 

 

Fresh Eye na Facebooku

Začtěte se během víkendových dní do některých kousků elektronické literatury! Pak budete moci se ZUZANOU HUSÁROVOU na úterním FE o mnohém diskutovat. Posíláme anotaci ke třetímu příspěvku dubnového večera POEZIE OD AUGMENTOVANÉ REALITY K APLIKACÍM.

www.facebook.com/events/1584952531788840/

"Prednáška predstavuje dva typy elektronickej poézie vzhľadom na ich mediálnu príslušnosť: poéziu v augmentovanej realite a poetické aplikácie. Elektronická literatúra, teda literatúra tvorená, uchovávaná a čítaná pomocou digitálnej technológie a pracujúca s jej špecifikami, si postupne našla miesto aj poza médium stolného počítača. Literatúra sprítomnená v augmentovanej realite sa odohráva medzi reálnym a digitálnym priestorom, v prípade knižky Between Page and Screen od Amaranth Borsuk a Brada Bousea medzi knižnou stránkou a obrazovkou. Tablet sa stal v posledných rokoch novou platformou pre tvorbu a využívanie literárneho obsahu, či už ide o multimediálne interaktívne príbehy pre deti, aplikácie podporujúce kreatívne písanie, aplikácie remediujúce tlačené literárne diela, aplikácie existujúce na viacerých digitálnych platformách, či interaktívne naratívne alebo poetické aplikácie."
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hlásíme se s druhou dubnovou anotací, tentokrát k příspěvku MARIE MEIXNEROVÉ o #netart. Doporučujeme osobní poslech a pohled v úterý od 19h v Trafo Studiu!

www.facebook.com/events/1584952531788840/

"Internetové umění (net art) je vnímáno jako významná a odborně ohledávaná oblast současného výtvarného umění. V průběhu své více než pětadvacetileté historie se však značně proměnilo, stejně jako prošly vývojem způsoby teoretického, kritického i autorského uvažování o něm. Odpověď na otázku ´Co je to net art?´ tak nemůže být jednoznačná. První česká souhrnná antologie textů o internetovém umění přibližuje vývoj této umělecké formy od jejích prapočátků až po současné postinternetové trendy a proměny teoretického smýšlení o ní. Publikace bude představena v kontextu ediční řady Edice PAF a návaznosti na aktivity Přehlídka animovaného filmu Olomouc."

PAF Edition, December 2014 - NET ART anthology
www.pifpaf.cz/cs/marie-meixnerova
... See MoreSee Less

View on Facebook

Slíbené anotace k úternímu večeru jsou tu! Proč přijít na přednášku KATEŘINY SVATOŇOVÉ o odpoutaných obrazech?

www.facebook.com/events/1584952531788840/

"V příspěvku bude prezentována kniha Odpoutané obrazy, která je zaměřena na archeologii (českého) virtuálního prostoru a odpoutané obrazy, které ho zaplňují a utvářejí; tedy na obrazy, jež opouštějí plochu, okno, rám, centrální perspektivu, přesně vymezené stylové etapy či tradiční uměnovědu. Budou představeny různé strategie odpoutávání obrazu – od doby modernity, kdy byl obraz opět spoutáván, až po stále více uvolněné, virtuální a virtualizované struktury dané mj. i vývojem vědeckého uvažování o prostoru, od víceméně klasického obrazu, až po obrazy technické či mentální. Cílem příspěvku není jen představit tyto alternativní způsoby zobrazování, proměnlivost úvah o vnímání a pojetí (virtuálního) prostoru a vztahu mezi realitou a virtualitou, ale i zproblematizovat některé pojmy, které byly vytvořeny pro materiální dvojdimenzionální obraz a pro virtuální, multimediální či vícedimenzionální obrazy začínají být nedostatečnými. Proto bude komentována i metodická a teoretická rovina tohoto výzkumu, naznačeny koncepce, které rozšiřují archeologicko-mediální základ, dovolují mezioborově interpretovat odpoutané obrazy a které zároveň českém prostředí nejsou až tak známé – tedy např. putovní koncepty Mieke Balové, aperspektivní zobrazování Jeana Gebsera, medialita, mediální techniky a kulturní praktiky tak, jak s nimi pracuje německá teorie a filosofie médií."
... See MoreSee Less

View on Facebook
.

Mediální partneři: 

logo-a2-2009radiowavepartners_35logo_informuji