> texty

» Umělci dozorují řemeslníky: spisovatelé ve vedení zestátněné kinematografie – Marika Kupková

18. 06. 2013
Trafo studio

Kam až sahá moc vizuální komunikace? Kdy se obraz stává nástrojem ideologie a kdy je efektivním prostředníkem rychlého předání informace? Jsou obrazy propagandy reliktem minulosti anebo je nacházíme stále kolem nás – v současné politice, reklamě a moderních společenských trendech? O vztahu vizuality, moci a možnostech obrazové komunikace diskutují:

Marika KUPKOVÁ, filmová historička a kurátorka (FF UK, Galerie TIC)> archiv