Obraz versus vůdce: JITKA HAUSENBLASOVÁ – Ženy v roli politických vůdkyň