Obraz versus vesnice: VÍT RÝPAR – Vesnice mezi domy – venkovský charakter prostředí