» Skin & bones: an artistic repair of a science exhibition by a mobile app

Diana Marques vytvořila v rámci svého doktorandského výzkumu v oboru Digital Media ve spolupráci s Robertem Costello mobilní aplikaci, která funguje jako rozšiřující nástroj vědeckého poznání a možný způsob oživení stálé expozice přírodovědného muzea a kontextualizace jejích exponátů. Marques a Costello svou aplikaci vytvořili přímo pro účely Smithsonian’s National Museum of Natural History ve Washington, D.C., kde ji také testovali. V předkládaném článku z roku 2015 shrnují výsady mobilní aplikace a představují na případové studii svůj výzkum.

Diana Marques vystudovala biologii a posléze dokončila doktorát v oboru vědecké ilustrace. Pracuje napříč technikami a médii jako freelance ilustrátorka a v rámci doktorátu v oboru Digital Media (spolupráce Univerzity v Portu a Univerzity v Texasu) se zaměřila na technologii rozšířené reality a její vizuálně narativní potenciál využitelný v tzv. „muzeích budoucnosti“. Na příkladu aplikace Skin & bones, kterou vytvořila s Robertem Costello, uvádí do povědomí pojem jako „visual science communication“ a obhajuje trend uvedení podobných technologií do muzeální praxe za účelem komunikace vědeckých poznatků laickým divákům. Diana Marques na svých webových stránkách zpřístupňuje své texty, doporučujeme proto otevřít odkaz a s ním i jiné články týkající se zejména vědecké ilustrace.

V roce 2015 vyšel v odborném časopise MIDAS s tématem „Věda a umění, SciArt: muzea, laboratoře, vědci a umělci“ článek pojednávající o aplikaci Skin & bones vytvořené pro The Bone Hall ve Smithsonian’s National Museum of Natural History ve Washington, D.C.. Autoři Marques a Costello v případové studii představují, jak konkrétně je možné využít zobrazovací technologie v přírodovědné expozici. O muzeích autoři uvažují jako o možném mostu mezi oblastmi vědy a umění, resp. humanitního vzdělání. Stálá expozice The Bone Hall (Sál kostí) ve Smithsonian’s National Museum of Natural History nedoznala změny posledních 51 let, a proto ji Marques a Costello považují za zastaralý způsob presentace, který nemůže být pro návštěvníka/diváka 21. století atraktivní. Strohost předávání vědeckých poznatků v této expozici přesvědčila autory o tom, že by věda mohla být efektivněji komunikována s využitím vizuální nástrojů, narativu a kreativity. Nástrojem změny se stala mobilní aplikace, při níž autoři dostali možnost „redesignovat“ diváckou zkušenost. Tuto změnu nazývají digitální renovací stálé expozice. Koncepty z oblasti přírodních věd byly uchopeny lidmi s kořeny v humanitních a uměleckých oborech a zpracovány v audio, video a 3D animaci. Pomocí nástrojů, pro přírodní vědy netypických, tak zpřístupnili poznatky laikům, jejichž zpětná vazba je součástí publikované případové studie a potvrzuje efektivitu zvolené metody.

Vše o projektu Skin & bones se dočtete v předkládaném článku. Doporučujeme rovněž texty Diany Marques věnované vědecké ilustraci. Tématu vědecké ilustrace se bude mimo jiné věnovat i jeden z příspěvků programu Obraz versus biologie, který proběhne v pondělí 16. 12. 2019 od 18:30 v malém sále pražského kina Světozor a na nějž srdečně zveme! Magdalena Chumchalová se v přednášce nazvané Vidět a vědět bude zabývat proměnami, principy a perspektivou botanické ilustrace v 21. století. Vstupenky na program, který Fresh Eye pořádá ve spolupráci s cyklem Dokumentární pondělí, je možné zakoupit na stránkách kina Světozor.> archiv