» Reflexe katolictví v současném polském filmu

V knihovně Fresh Eye se u příležitosti online programu Obraz versus normativita. Disent v polské vizuální kultuře po roce 1989, který platforma pořádá ve spolupráci s polským magazínem WIDOK, sešly dvě tematické metodicky rozmanité diplomové práce věnované polské kinematografii. Zatímco se první text věnuje tématu prezentace homosexuality, v textu druhém se autor Štěpán Vranešic zabývá reflexí katolictví v současné audiovizuální produkci. 

V září 2020 obhájil Štěpán Vranešic v rámci oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na brněnské JAMU diplomovou práci, ve které s pomocí dramaturgické analýzy tří oceňovaných filmů reflektuje fenomén polského katolictví ve filmové tvorbě. Autor popisuje tvůrčí přístupy k problematice, stejně jako celospolečenské klima, které se v těchto filmech odráží. Vranešic pro výběr filmů zvolil následující klíč – soustředil se na hrané filmy s datem vzniku po roce 2012, které se dočkaly mezinárodního ohlasu a jejichž hlavní postavou je kněz. V rámci jasně dané struktury, s důrazem na postavy, dějové linie a křesťanskou/katolickou symboliku analyzuje filmy W imię… (2013) Małgorzaty Szumowské, Kler (2018) Wojciecha Smarzowského a Boże Ciało (2019) Jana Komasy.

„V soudobé polské kinematografii má národní religiozita a katolicismus neopomenutelné místo a tvůrci se nezřídka uchylují ke zpracovávání těchto témat,“ uvádí autor na úvod čerstvě obhájené práce. Jaké téma ve vztahu ke katolictví shledává společné všem třem analyzovaným filmům? Ve své práci se zaměřuje zvláště na autorské pojetí zobrazení postavy kněze, zkoumá, jak tvůrci přistupují k polské lidové zbožnosti a prostřednitcvím jakých postav tuto tématickou vrstvu zobrazují. Autor se ve své analýze snaží zjistit, jaké problémy současné polské církve vnímají filmoví tvůrci jako palčivé a jak se to promítá do jejich filmů. Diplomovou práci Štěpána Vranešice naleznete zde.

Ve čtvrtek 15. 10. se nezapomeňte v 19 hodin připojit na YouTube kanál platformy Fresh Eye. Trojice polských teoretiček a kritiček vizuální kultury se bude věnovat obrazům LGBTQ hnutí, queer komunit, feministického proudu v kontextu současného Polska. Do zobaczenia!> archiv