» Řeč světla ve veřejném prostoru

Diplomová práce obhájená v roce 2011 na Ústavu dějin křesťanského umění Univerzity Karlovy v Praze se soustředí na problematiku umělého, převážně neonového, osvětlení, v moderní architektuře a téma světelné reklamy se zvláštním důrazem na padesátá a šedesátá léta. Autorka práce Klára Žaludová se zaměřuje na oblast propagace v kontextu československé dobové politické, hospodářské a kulturní situace a sleduje strategie, které tuto oblast v průběhu času ovlivňovaly.

Když po druhé světové válce započala obnova světelných neonových reklam a začaly vznikat reklamy nové, u lidí to vzbuzovalo stejné nadšení a úžas jako v dobách meziválečných, kdy se v takovéto míře objevovaly poprvé. „Nárůst byl patrný v polovině padesátých let, kdy si lidé díky postupnému zkracování pracovní doby, začali více užívat večerní a noční život a tato neonová reklama nabývala na stále větším významu,“ uvádí Klára Žaludová.

Od roku 1954, díky státním opatřením, která ukládala podnikům znovu budovat neonovou reklamu, vzrůstala i kvalita veškerého reklamního designu. Rozmach tohoto umělecko-průmyslového odvětví autorka zkoumá v souvislosti s tehdejší ekonomickou, hospodářskou a politickou reorganizací státu. Zabývá se dobovou reflexí světelné reklamy, která napomáhá pochopit kontext rozmachu odvětví. Věnuje se vývoji osvětlení ulic, které je jedním z faktorů ovlivňujících vývoj světelné reklamy, vývoji osvětlovací techniky a její výrobě. Autorka poukazuje na vlivy dobové ideologie v propagaci a na různé strategie ideálního ztvárnění reklamy a úlohy tehdejšího návrháře. Na příkladu tematických konferencí, výstav a veletrhů otevírá otázku zahraničních vlivů v daném odvětví a jejich reflexi.

Celou práci Kláry Žaludové čtěte ZDE. Tématu reklamy za socialismu v Československu bude věnovaný program Obraz versus socialistická reklama, který proběhne 24. 5. 2023 od 18.00 v knihkupectví ArtMap. Editorský tým představí čerstvě vydanou monografii Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989 a přednese tři tématické příspěvky. Jste srdečně zváni!> archiv