» Postavení fan studies v sociologii na příkladu kulturního fenoménu Star Trek

Fanouškovství je fenomén, který výrazně ovlivňuje nejen produkty, které sám „konzumuje“, ale vytváří v rámci reflexe i vlastní autorství, případně další fenomény, které se nedají opomíjet nadále v rámci představy o fanoušcích jako pasivních konzumentech.

Pohled na pozici studia fanouškovských kultur v rámci sociologie kultury a umění není zrovna konsensuální. Pod vlivem Adornovy koncepce kulturního průmyslu je tento jev brán spíše negativně, ačkoliv mezi laickou veřejností je o studie o fanouškovských kulturách velký zájem, což teorii o kulturním průmyslu nemusí vyvracet, ale naopak potvrzovat.

Fan studies prošla vývojem od stereotypizace fanoušků jako bláznů, přes jejich téměř heroizaci, po úvahu, že moc fanoušků časem vzroste natolik, že bude nerozlišitelná od produkce. V této práci se zaměříme na to, jakou pozici ve vývoji fan studies představují fanoušci Star Treku.> archiv