» Čas v počítačových hrách: Vztah temporální struktury a subjektivního vnímání času

Bakalářská práce obhájená v roce 2012 v rámci Teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity v Brně se zabývá funkcí a vlastnostmi času v počítačových hrách. Shrnuje poznatky zahraničních studií o temporálních rámcích typických pro toto interaktivní médium a diskutuje, jak lze v komplexních herních světech konstruovat pocit plynutí času a jak jsou tyto konstrukce navázány na herní mechaniky. Autor Jiří Grummich si snaží odpovědět na otázku, zda struktura hry, jež je ze své podstaty při každém hraní v jistém smyslu odlišná, může ovlivňovat subjektivní vnímání času hráče.

Herní fikční prostředí disponuje stejně jako konstruovaným prostorem i konstruovaným časem. Jiří Grummich uvádí, že konstruovaný čas vnímáme především skrze jednotlivé obsahy (auditorní, vizuální, textové) odkazující ke kulturně zažitým časovým projevům. Vytvářejí příběh, dokreslují autonomii a „reálnost“ fikčního světa, stanovují herní pravidla a úkoly, atd. Grummich uvádí: „Časové konstrukce naplňují jednotlivé časové rámce, jinými slovy časové linie, jež ve hrách fungují paralelně a interagují spolu. Výsledkem mohou být některé paradoxy, jež jsou s tímto médiem natolik spojeny, že často jako paradoxy vnímány ani nejsou.“ Zahrneme-li časový rámec opravdového světa a s ním i samotné hraní, přibližujeme se prožitkovým přístupům. Východisko, které se zaměřuje na zkušenosti hráče, autora vede k úvahám nad subjektivním vnímání času při hraní, jež je často identifikováno s fenoménem „ztráty času“. Na základě domněnky, že výzkumy porovnávající zkreslení času u hraní počítačových oproti jiným lidským aktivitám opomíjejí zohlednění vlastností testovaných her, autor navrhuje hypotézu, jež předpokládá vztah mezi strukturou hry a zkreslením subjektivního vnímání času. Bude se subjektivní zkreslení času měnit při hraní různých her na základě jejich výrazné strukturní odlišnosti? Není zkreslení subjektivního vnímání času svázáno spíše s jednotlivými herními činnostmi či prvky?

Jaké výsledky Jiří Grummich na základě statistické analýzy předkládá? Celou práci naleznete zde.

Online program Obraz versus čas, na který vás tímto zveme, proběhne 30. 3. 2021 od 19 hodin na YouTube kanálu  Fresh Eye.> archiv