» Obraz versus subkultura

Jednolitost kultury a společnosti se postupně rozpadá. Nespokojenci s dominantním kulturním kódem již před půlstoletím podnikli ofenzivu proti všemu, co vnímali jako uniformní a konvenční. Co spojovalo hippies přes pankáče až po disidenty v Československu, to byl étos vytváření si vlastní komunity, vlastního stylu a hlavně touhy žít v souladu s vnitřním přesvědčením.

Do jaké míry ale tyto motivace v konečném důsledku jen napomáhají roztáčet kola marketingu a spotřeby? Lze redukovat subkulturu jen na její vizuální stránku? Může gothic pracovat v korporaci a kolik času před zrcadlem tráví ti, kdo si ve jménu znechucení “šamponky” a povrchní společností tužidlem modelují majestátní číro? Mohou ještě dnes nést subkultury náboj revolty?

O tématu promluví:

JAN CHARVÁT, politolog (FSV UK) “Kultura, kontrakultura a subkultura: od protestu k začlenění”

MARIE ČTVERÁČKOVÁ (Mary C), hudební kritička (Radio Wave) “Rap jako továrna na děvky a zlatokopky?”

ONDŘEJ NĚMEC, fotograf (Knihovna Václava Havla) “Veselé ghetto”

Sledujte informace o programu na FB eventu.Proběhlé akce: