» Obraz versus proti-paměti

Spolupráce mezi Platformou pro studium vizuální kultury Fresh Eye a polským odborným časopisem WIDOK pokračuje přizváním zástupkyň platformy k přípravě přednáškového programu pro varšavské Kulturní centrum politické kritiky JASNA 10.

Přednáškový program doplněný o diskuzi představí dvě výzkumné studie z československých moderních dějin čerpající z bohatých archivních materiálů, které se dotýkají méně známých ideologických a institucionálních rámců totalitní minulosti. Na příkladech dokumentárních filmů a širší vizuální kultury příspěvky rozebírají vztah poválečného komunistického režimu k ochraně kulturního dědictví a prostřednictvím studia korespondence a byrokratických dokumentů ukazují unikátní interakci mezi československou a polskou uměleckou vizuální scénou za doby normalizace. Nabízejí perspektivy, prostřednictvím nichž mohou zásadní historické zlomy vykazovat nečekanou kontinuitu, a celek provázaný ideologicko-politickým rámcem naopak vyjevovat významné ruptury.

Přednášky proběhnou v anglickém jazyce a budou ke zhlédnutí prostřednictvím kanálů Krytyky Polityczne.

ANDREA PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ (Fresh Eye, ÚSD AV ČR): The Two-faced Era of the Czechoslovak Post-WWII Reconstruction: A Cultural Heritage Case Study

PAVLA ROUSKOVÁ (Fresh Eye): In Between the Institutional and Private Sphere: Case Study of Janina Ojrzyńska’s Czech Art Collection

Sledujte aktuální informace prostřednictvím Facebooku a streamujte program živě na FB profilu časopisu WIDOK.Proběhlé akce: