» Obraz versus normativita. Disent v polské vizuální kultuře po roce 1989

Platforma Fresh Eye ve spolupráci s polským magazínem WIDOK společně představují speciální online přednáškový program, v němž trojice polských teoretiček vizuálních a kulturálních studií reflektuje proměnu polské vizuální kultury po demokratické transformaci země v roce 1989. Tři vzájemně propojené přednášky budou prezentovány živě z polské Varšavy, moderace večera proběhne z Prahy, zatímco se domácí i mezinárodní publikum bude moct do diskuze aktivně zapojit prostřednictvím chatu na live streamu události na kanálu YouTube. Přednášky proběhnou  v anglickém jazyce.

V rámci politické, společenské a ekonomické transformace po roce 1989 procházela polská vizuální kultura prudkým vývojem. Jedna ze zásadních změn souvisela s „objevem“ Jinakosti a objevováním nenormativních těl a identit ve veřejné sféře. Post-socialističtí Druzí museli čelit novým druhům vyloučení, lokálně-globální dynamice, novým třídním strukturám i utváření kolektivní paměti druhé světové války a období Polské lidové republiky. Tři krátké prezentace se zaměří na praktiky disentu v oblasti vizuální kultury, které se jeví jako obzvláště relevantní v debatě o současné situaci.

Dorota Sosnowska (Institute of Polish Culture, University of Warsaw): Protitěla: Andělé v Americe v Polsku v letech 1995–2007

Magda Szcześniak (Institute of Polish Culture, University of Warsaw): Queer protiveřejnosti v Polsku od konce 80. let

Katarzyna Bojarska (Department of Cultural Studies, SWPS University in Warsaw): Ženská protipaměť: Svědectví a vzpomínání jako formy disentu

Sledujte aktuální informace o programu prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: