» Obraz versus národní identita

Každý národ o sobě sdílí určité představy, stejně tak jako o každém národu panují určité představy na území jiných států. Představy o normách a hodnotách, které daný národ vyznává. Mentální obrazy projevů chování a povahových rysů, které vystupují na povrch v dobách více i méně bouřlivých. Jako by národ byl jakousi abstraktní osobou pojímající do sebe skupiny obyvatel rozdílné ve všem ostatním – v ekonomickém a vzdělanostním zázemí, žijící v rozdílném životním prostředí, užívající odlišný dialekt a vyznávající lokální kulturní praktiky. Proměny obrazů národní identity na časové ose navíc napovídají, že více nežli o minulosti vypovídají tyto obrazy o současnosti a společnosti, která je vytváří, předává a interpretuje. Z literárního obrazu národa Švejků se tak během několika desítek let může stát obětní beránek politických mocností, který se s příchodem nového milénia mění v rebelujícího teenagera pokoušejícího se překračovat limity nastavené západními rodiči a zmateně hledajícího své dospělé směřování.

Prostřednictvím jakých komunikačních strategií jsou utvářeny obrazy národní identity? Jaké vizuální znaky byly v historii a současnosti spojovány s českou národní identitou? K čemu obrazy národní identity ve společnosti slouží a jak se proměňuje způsob jejich tvorby a cirkulace v době nových médií?

Diskutujte s hosty:

PETR A. BÍLEK (FF UK): Komiksoví Češi aneb Obrazy minulosti v současném českém komiksu

LADISLAV ZIKMUND-LENDER (historik umění, kurátor): Národní identita ve městě

KATEŘINA MAHDALOVÁ (Datovazurnalistika.cz): Národní identita v datech

Sledujte program prostřednictvím FB události.Proběhlé akce: