» Obraz versus luxus

Není všechno zlato, co se třpytí. Anebo je? Jaká je naše představa o tom, jaké předměty a činnosti považujeme za luxusní – čím se vyznačují? Musí se třpytit, lesknout, nabízet detailní opracování drahého materiálu, anebo spočívá luxus v soukromém prožitku exkluzivní činnosti a vztahu s objektem, který není dostupný každému?

Obrazy luxusu v sobě spojují obrazy mentální i hmotné. Vybízejí k reflexi sociologických obrazů rozdílných společenských tříd, jejichž prostředí je tvořeno odlišnými vizuálními znaky. Které z těchto znaků, jimiž se obklopujeme, odkazují k významům vysoké hodnoty, kvality, tradice, jež se s luxusem tradičně pojí? Jakým způsobem kategorie luxusu vytváří rozdíly ve společnosti? Považujeme za luxusní předměty stále ty stejné objekty, jakými se obklopoval “zhýralý” král Slunce Ludvík XIV., anebo se naše představa luxusu proměňuje v čase? A je i dnes zcela stejná pro všechny a kdo ji určuje?

Diskutujte s našimi hosty:

MIROSLAV PAULÍČEK, sociolog (FHS UK): “LUXUS MEZI EXKLUZIVITOU A SMĚŠNOSTÍ”

KATEŘINA PŘIDALOVÁ, teoretička designu (Designreader.org): “DESIGN A LUXUS”

JOACHIM DVOŘÁK, editor a nakladatel, šéfredaktor Labyrint Revue: “MAGAZÍN MAGNUS vs. MENTÁLNÍ LUXUS

Sledujte program prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: