» Obraz versus Call for Papers No. 3

Již potřetí vyhlásila Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye soutěž Jeden pohled nestačí, prostřednictvím níž vyzvala studenty českých vysokých škol, aby zaslali své seminární či závěrečné práce věnující se kritické reflexi současné vizuální kultury. Na základě této výzvy byli týmem projektu vybráni tři autoři nejzajímavějších textů, kteří témata a s nimi spjatý výzkum či tvorbu představí osobně na posledním předprázdninovém programu přednáškového cyklu. Večer věnovaný studentských pracím představuje zároveň úspěšné završení pátého ročníku přednáškových večerů, který bude opět pokračovat od září 2016 v návaznosti na nový akademický rok.

Hosté programu:

PAVEL MATOUŠEK: “OZVLÁŠTNĚNO” (UJEP, at. fotografie)
(bakalářská práce)

KATARÍNA BELEJOVÁ: “MÍSTA PAMĚTI A GUERILLOVÁ VIZUÁLNĚ-VERBÁLNÍ DÍLA” (ÚČLK, FF MUNI)
(esej propojená s diplomovou prací)

DAVID ŠEBEK: “OBRAZ JAKO GENERÁTOR SILNÝCH PŘÍBĚHŮ. (Poznámka k rétorice zpravodajské fotografie)” (EKS, FHS UK) (kapitola dizertační práce)

Sledujte program prostřednictvím FB události!

Seznamte se s vítěznými příspěvky dvou předchozích let ve video archivu.

 Proběhlé akce: