» Obraz versus biologie

Filmově-přednáškový program pořádaný ve spolupráci s cyklem Dokumentární pondělí kina Světozor nabízí netradiční pohled na vztah vizuální kultury a přírodních věd. Na příkladech botanického filmu a vědecké ilustrace ukáže, nakolik je naše poznání přírody závislé na obrazech, a probádá tenkou hranici mezi uměleckým dílem a vědeckým zobrazením. Večer nabídne projekci krátkých snímků českého botanika a průkopníka vědecké kinematografie Jana Calábka a doprovodné přednášky kurátorky Pavlíny Vogelové a ilustrátorky Magdaleny Chumchalové.

Program proběhne v malém sále kina Světozor. Sledujte aktuální informace prostřednictvím FB stránky.

Hosté:

PAVLÍNA VOGELOVÁ, kurátorka a autorka publikace Jan Calábek (Moravská galerie v Brně / NAMU, 2013)

MAGDALENA CHUMCHALOVÁ, ilustrátorka vědeckých publikací “VIDĚT A VĚDĚT (Proměny, principy a perspektivy botanické ilustrace)”

Snímky Jana Calábka promítané z 35mm kopií:

Pohyby rostlin (1955, 16 min)

Starý smrk vypravuje (1947, 11 min)

Tisková zpráva k náhledu a stažení zde.Proběhlé akce: