» Obraz versus vizuální kultura na papíře

Teoretická oblast vizuální kultury má stejně jako vizuální kultura sama mnoho podob. Jen těžko lze stanovit, jaké obrazy do ní (ještě) spadají a které již patří do ranku dějin umění, designu či performativních umění. Vizuální studia proto lze chápat jako pole bádání výsostně mezioborové, které je úzce spjato nejen s vizuálním uměním, designem a populární kulturou, ale také se společenskými vědami, a to prostřednictvím metodologických postupů, pomocí nichž obrazy zkoumá. Je důležité studium vizuální kultury ohraničovat, anebo tomuto poli sluší co největší otevřenost? Jaká témata současnou podobu vizuálních studií v posledních letech definují? Je v oblasti profesionální, „vrcholové” vědy místo pro samostatný výzkum obrazové kultury a na vysokých školách prostor pro její studium?

Na dané otázky odpovídají v online vydání platformy Fresh Eye šéfredaktoři evropských odborných časopisů věnovaných studiu vizuální kultury:

Katarzyna Bojarska, WIDOK (Polsko) www.pismowidok.org

Asbjørn Grønstad, Ekfrase (Norsko) www.idunn.no/ekfrase

Sledujte program prostřednictvím FB události.

 Proběhlé akce: