Program


Konference NA VIDĚNOU III.

10. 10. 2019 od 15:00 

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye srdečně zve širokou veřejnost na již třetí ročník mezioborové konference NA VIDĚNOU.

Program konference, která se uskuteční ve čtvrtek 10. října v odpoledních a večerních hodinách ve velkém přednáškovém sále Kampusu Hybernská, nabídne prezentaci tří studentských projektů vzešlých z otevřené výzvy, představení tří profesionálních domácích výzkumů a vystoupení dvou zahraničních hostů k tématu vizuální pedagogiky v prostředí uměleckého a galerijního vzdělávání.

Na programu třetího ročníku vystoupí zástupci Ústavu dějin umění AV ČR, Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky UPOL, Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů.

V roli hlavních zahraničních hostů se představí ředitel Visual Studies Workshop TATE SHAW (Rochester, USA)  a kurátorka a pedagožka CAROLINA RITO (Goldsmith/Nottingham Contemporary, VB).

Přesný harmonogram programu bude zveřejněn na začátku září 2019.

Po celou dobu konference budou na místě přítomny knihkupecké a nakladatelské stánky, na nichž bude možné zakoupit aktuální literaturu k teorii obrazu a studiu vizuální kultury.

 

Dále plánujeme:

  • 30. 10. 2019 Obraz versus perspektiva / Giacometti Edition NG

Proběhlé akce: