» Obraz versus gender

Pohled za dvacátým stoletím přináší do vizuální kultury široké spektrum mnoha nových témat a zkoumaných oblastí. Problémy, které náhle při pohledu na obrazy kolem nás vyvstávají, plně korespondují s minulými politickými a dějinnými událostmi. Zkušenost dvou světových válek a dalších krvavých konfliktů například přináší téma válečné pornografie. Rozvoj nových technologií reprodukce a otevřených možností tisku nás zase nutí přemýšlet o obrazech určených masám – ať už se jedná o obraz ideologický či reklamní. A bylo to i ženské emancipační hnutí na počátku 60. let 20. století, které výrazně zasáhlo do podoby současné vizuální kultury a našeho chápání obrazu.

Žena, doposud pasivní účastník společenského dění, se stala aktivnějším hráčem na poli okolních událostí. S nárůstem pracovního, volebního i kulturního zapojení žen do společnosti jsme proto mohli sledovat také výraznou proměnu pozice a role ženy v obrazové kultuře. Ženy a dívky, dříve objekty portrétních umělců či múzy zkušených tvůrců, se sami postavily za jednotlivá umělecká média, s nimiž začaly pracovat často inovativní a netradiční cestou. Nebály se experimentovat ani s novými médii, v nichž prosazovaly dosud umlčenou ženskou perspektivu vidění světa, ať už se jednalo o film, fotografii či vlastní tělo v podobě tělesných performancí.

Síla ženského hnutí postupně naučila vidět novým způsobem také zbytek společnosti. Náhle začínáme být citliví na role, v nichž se ocitá žena na obraze. Učíme se vidět vizuální stereotypy ženy ve společnosti, upozorňujeme na ně, někdy se odmítáme na nich podílet a rozhořčeně sledujeme veselou hru reklamního trhu na ženu jako objekt módy a fetiš mužské touhy.

Mění se však s proměnou vizuálního zpodobnění ženy také vizuální stereotyp muže, s níž se nyní setkáváme? Co přinášejí do vizuální kultury termíny, jakými jsou metrosexuál či retrosexuál? A jaká je specifická vizualita světa a mediálního vyobrazení těch, kteří v klasických genderových kategoriích neuvažují a nežijí aneb jak vnímá svět současné kultury transgenderovou komunitu a jak ona vizuálně vnímá sebe?> archiv