Mapa studia vizuální kultury v České republice

Spojte se s kolegy a pracovišti, které se zabývají výukou vizuální kultury.

Najděte si katedru, na které vám umožní se co nejblíže seznámit s vizuální kulturou.

Po pěti letech aktivního mapování teoretické i praktické reflexe současné vizuální kultury formou organizace přednáškových večerů přichází platforma Fresh Eye se skutečnou mapou studia vizuální kultury v České republice.

Smyslem mapy je poskytnout dosud chybějící přehled o vyučujících a pracovištích, které se oblastí studia vizuální kultury zabývají a vytvořit tak funkční nástroj, který umožní (a) odborníkům navázat novou spolupráci a (b) studentům zpřehlednit možnosti dostupného akademického vzdělání.

Mapa představuje otevřený nástroj, jenž vzniká na základě dobrovolné aktivity oslovených pracovníků českých vysokých škol, kteří se rozhodli do mapy přispět sdílením informací o jimi vyučovaných předmětech.

Pomozte nám i vy!

  • Vyplněním jednoduchého formuláře vložte informace o vámi vyučovaném předmětu na mapu.*
  • Informujte další studenty, kolegy a přátele o existenci mapy. Sdílejte link a přidejte třeba i hashtag #mapavizualnikultury.

*Informace budou ověřeny a schváleny moderátorem. Na mapu proto budou zaneseny s nezbytným zpožděním. O procesu zpracování formuláře budete informování prostřednictvím emailu.