Konference NA VIDĚNOU

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje studentskou výzvu k účasti na třetím ročníku mezioborové konference NA VIDĚNOU III, jež navazuje na úspěšné setkání odborníků z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií uskutečněných v říjnu 2017říjnu 2018

Hledáme:

studentské interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut (magisterský a doktorský stupeň studia)

Požadujeme:

zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov do 30. 6. 2019 na adresu anna@fresh-eye.cz

( + uvedení názvu projektu, instituce a kontaktu osoby)

Konference se uskuteční 10. 10. 2019 od 15.00 do 21.00 hodin ve velkém sále Kampusu Hybernská.

Autoři anotací budou o účasti na programu informováni dne 1. 9. 2019.

Program konference, na níž se vedle studentských prezentací představí také výzkumy profesionálních badatelů z Ústavu dějin umění AV ČR, Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky UPOL, Národního muzea a Ústavu pro studium totalitních režimů a vystoupí ředitel Visual Studies Workshop TATE SHAW (Rochester, USA)  a kurátorka a pedagožka CAROLINA RITO (Goldsmith/Nottingham Contemporary, VB), bude zveřejněn na začátku září 2019.

 

KONFERENCE NA VIDĚNOU II. 2017

 

Program:

13.30 otevření registrace

14.00 – 16.00 doktorandský panel

Tomáš Kolich (FF UK): Vizualizace sítí. Model jako důkaz

Markéta Dvořáčková (FMK UTB): Fantom: Plod ve věku své ultrazvukové zobrazitelnosti

Marie Meixnerová (PedF UPOL): Unleashing Screensaver. Spořič obrazovky jako nástroj estetického vzdělávání v oblasti vizuální kultury

Leona Kubišová (FMK UTB): Prezentace dizertační práce “Grafický design, vizuální komunikace a gramotnost”

16.00 – 16.30 coffee break

16.30 – 18.30 panel profesionálních týmů

Lucie Česálková (NM, NFA) a Ondřej Táborský (NM): Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období

Kateřina Svatoňová (FF UK), Edith Jeřábková (UMPRUM, Are) a Zuzana Blochová (Are): Představení projektu “Skryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby Ester Krumbachové: Zpracování pozůstalosti”

Renáta Sedláková (FF UPOL): Vizuální aspekty informování o romské menšině v hlavním zpravodajství České televize

Shota Tsikoliya (UMPRUM): Controlled Expansion (CoEx)

18.30 – 19.00 coffee break

19.00 – 20.30 guest lecture

Krešimir Purgar (Centre for Visual Studies, Záhřeb, HR): Allegories of Post-Representation: On the Future of Images  

Coffee break nabízí možnost zakoupit oborové tituly u stánků ArtMap a VVP AVU a seznámit se s publikací Afekt, výraz, performance a jejím autorem Jiřím Angerem.

Konference je finančně podpořena ze zdrojů Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.

V případě dotazů se obracejte na dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou (andrea@fresh-eye.cz )

 

KONFERENCE NA VIDĚNOU I. 2017

Nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye zve širokou veřejnost, zástupce vědeckých a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a studenty napříč obory k účasti na otevřeném setkání, které zmapuje a prodiskutuje stav oblasti studia vizuální kultury v České republice, nabídne možnost seznámit se s oborovými knižními tituly a načerpat inspiraci ze zahraničí.

Kdy: 19. 10. 2017 14.00 – 20.00

Kde: Kampus Hybernská 4, Praha 1

Vstup zdarma – požadovaná registrace přes systém GoOut

Plakát ke stažení FB událost

Program ke stažení

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Úvodní slovo

14.10 – 15.45 Současné výzkumné projekty  

Sudek Project (Hana Buddeus & Katarína Mašterová, Ústav dějin umění AV ČR)

Laterna magika* Příběhy minulosti, vize budoucnosti (Andrea Průchová, NFA/FF UK/ČVUT/CESNET)

HistoryLab (Čeněk Pýcha & Jiří Maha, Ústav pro studium totalitních režimů)

15.45 – 16.00 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

16.00 – 17.15 Kulatý stůl o stavu výuky vizuální kultury na českých vysokých školách

Martin Foret (FF UPOL) – Ladislav Kesner (FF MUNI) – Filip Láb (FSV UK) – Kateřina Svatoňová (FF UK) – Eva Šlesingerová (FSS MUNI) – Jaroslav Vančát (FHS UK) – moderace Andrea Průchová (Fresh Eye)

17.15 – 18.00 Otevřené diskuzní fórum

18.00 – 18.30 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

18.30 – 20.00 Marquard Smith Don’t reinvent the wheel: What is to be done?

(přednáška a diskuze s šéfredaktorem Journal of Visual Culture)

20.00 – 22.00 Neoficiální program

Po celou dobu konference mají účastníci možnost zakoupit si oborové tituly u knižních pultů knihkupectví ArtMap a Vědecko-výzkumného pracoviště AVU.

Konferenci podpořili: Státní fond kultury ČR a Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři: ArtMap, GoOut, Jlbjt, A2, 25fps, Film a doba, Iluminace, Mediální studiaUkáčko.cz, informuji.cz