» Konference NA VIDĚNOU

KONFERENCE NA VIDĚNOU III. 2019

Jaký potenciál má virtuální realita ve vztahu k budování osobní paměti? Jak se dařilo komiksové reklamě v Československu? A jakým způsobem lze v dnešní době uchopit projekt dělnického muzea? Na mezioborové konferenci Na viděnou se letos již potřetí setkají odborníci z oblasti dějin umění, společenských věd, historie, filmu a médií. Program, během něhož představí své aktuální výzkumy studenti a profesionální výzkumníci a na závěr o vztahu současného umění a vizuální kultury promluví dva zahraniční hosté, kurátorka Nottingham Contemporary Carolina Rito a ředitel Visual Studies Workshop Tate Shaw, odstartuje 10. října v 15 hodin v prostorách Kampusu Hybernská. Vstup na konferenci pořádanou Platformou pro studium vizuální kultury Fresh Eye je zdarma a otevřený široké veřejnosti se zájmem o obrazy kolem nás.

15.00 – 21.00

Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha 1)

Vstup ZDARMA s rezervací volné vstupenky přes portál GoOut & novinky sledujte přes FB událost.

Stáhněte si programový leták zde.

15.00 – 16.40 STUDENTSKÉ VÝZKUMY

Veronika Hanáková (Katedra filmových studií, FF UK): Lapsus digitálního povrchu

Adam Novotník (Katedra architektury, ČVUT): Virtuální akademie

Michaela Režová (Ateliér filmové a TV grafiky, UMPRUM): Animovaný dokument – orální historie a autorský přístup

17.00 – 18.40 PROFESIONÁLNÍ VÝZKUMY

Martin Foret (Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, UPOL): Reklama v komiksových panelech a bublinách

Eva Janáčová (Ústav dějin umění AV ČR): Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost

Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů) & Jolana Tothová (Národní muzeum): Muzeum dělnického hnutí pro 21. století

19.00 – 21.00 ZAHRANIČNÍ HOSTÉ: VIZUÁLNÍ KULTURA & VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU SOUČASNÉHO UMĚNÍ  

Carolina Rito (Nottingham Contemporary, UK): Practicing Education Otherwise – CAMPUS Independent Study Programme

Tate Shaw (Visual Studies Workshop, USA): Overlaps without Edges: Concepts in Books at Visual Studies Workshop

Registrace účastníků probíhá od 14.30 hodin.

Využijte možnosti si na místě zakoupit klasické i nejnovější tituly věnované vizuální kultuře na knižních stáncích knihkupectví ArtMap a nakladatelství VVP AVUArtefactum a Národního filmového archivu.

 

 

KONFERENCE NA VIDĚNOU II. 2018

 

Program:

13.30 otevření registrace

14.00 – 16.00 doktorandský panel

Tomáš Kolich (FF UK): Vizualizace sítí. Model jako důkaz

Markéta Dvořáčková (FMK UTB): Fantom: Plod ve věku své ultrazvukové zobrazitelnosti

Marie Meixnerová (PedF UPOL): Unleashing Screensaver. Spořič obrazovky jako nástroj estetického vzdělávání v oblasti vizuální kultury

Leona Kubišová (FMK UTB): Prezentace dizertační práce “Grafický design, vizuální komunikace a gramotnost”

16.00 – 16.30 coffee break

16.30 – 18.30 panel profesionálních týmů

Lucie Česálková (NM, NFA) a Ondřej Táborský (NM): Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období

Kateřina Svatoňová (FF UK), Edith Jeřábková (UMPRUM, Are) a Zuzana Blochová (Are): Představení projektu “Skryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby Ester Krumbachové: Zpracování pozůstalosti”

Renáta Sedláková (FF UPOL): Vizuální aspekty informování o romské menšině v hlavním zpravodajství České televize

Shota Tsikoliya (UMPRUM): Controlled Expansion (CoEx)

18.30 – 19.00 coffee break

19.00 – 20.30 guest lecture

Krešimir Purgar (Centre for Visual Studies, Záhřeb, HR): Allegories of Post-Representation: On the Future of Images  

Coffee break nabízí možnost zakoupit oborové tituly u stánků ArtMap a VVP AVU a seznámit se s publikací Afekt, výraz, performance a jejím autorem Jiřím Angerem.

Konference je finančně podpořena ze zdrojů Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.

V případě dotazů se obracejte na dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou (andrea@fresh-eye.cz )

 

KONFERENCE NA VIDĚNOU I. 2017

Nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye zve širokou veřejnost, zástupce vědeckých a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a studenty napříč obory k účasti na otevřeném setkání, které zmapuje a prodiskutuje stav oblasti studia vizuální kultury v České republice, nabídne možnost seznámit se s oborovými knižními tituly a načerpat inspiraci ze zahraničí.

Kdy: 19. 10. 2017 14.00 – 20.00

Kde: Kampus Hybernská 4, Praha 1

Vstup zdarma – požadovaná registrace přes systém GoOut

Plakát ke stažení FB událost

Program ke stažení

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Úvodní slovo

14.10 – 15.45 Současné výzkumné projekty  

Sudek Project (Hana Buddeus & Katarína Mašterová, Ústav dějin umění AV ČR)

Laterna magika* Příběhy minulosti, vize budoucnosti (Andrea Průchová, NFA/FF UK/ČVUT/CESNET)

HistoryLab (Čeněk Pýcha & Jiří Maha, Ústav pro studium totalitních režimů)

15.45 – 16.00 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

16.00 – 17.15 Kulatý stůl o stavu výuky vizuální kultury na českých vysokých školách

Martin Foret (FF UPOL) – Ladislav Kesner (FF MUNI) – Filip Láb (FSV UK) – Kateřina Svatoňová (FF UK) – Eva Šlesingerová (FSS MUNI) – Jaroslav Vančát (FHS UK) – moderace Andrea Průchová (Fresh Eye)

17.15 – 18.00 Otevřené diskuzní fórum

18.00 – 18.30 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

18.30 – 20.00 Marquard Smith Don’t reinvent the wheel: What is to be done?

(přednáška a diskuze s šéfredaktorem Journal of Visual Culture)

20.00 – 22.00 Neoficiální program

Po celou dobu konference mají účastníci možnost zakoupit si oborové tituly u knižních pultů knihkupectví ArtMap a Vědecko-výzkumného pracoviště AVU.

Konferenci podpořili: Státní fond kultury ČR a Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři: ArtMap, GoOut, Jlbjt, A2, 25fps, Film a doba, Iluminace, Mediální studiaUkáčko.cz, informuji.cz