» Válečná pornografie anebo pornografie ve válce? – Filip Láb

Téma večera: Obraz versus válečná pornografie
19. 01. 2012

Přednáška v textové podobě.

Filip Láb vystudoval fotografii na pražské FAMU. V současné době vyučuje na katedře žurnalistiky na FSV UK, kde zastává také funkci proděkana pro vnější vztahy. Dlouhodobě se zabývá teorií a technologickým vývojem digitální fotografie. Zásadní jsou pro něj v této oblasti témata možnosti manipulace digitálním obrazem, důsledky využívání digitální fotografie pro současný žurnalismus a aktivní zapojení uživatele fotografie na jejím vývoji.

V přednášce Filip Láb představuje různé významy a pojetí sousloví „válečná pornografie“. Zamýšlí se nad etikou žurnalistické fotky, jež od války ve Vietnamu získala zcela novou podobu. Zvýšilo se množství obrazů utrpení, které nacházejí své konzumenty, a stejně tak se u těchto konzumentů snížila citlivost pro konzumaci těchto obrazů. Není to však jen fotografie, na které vývoj válečné pornografie můžeme sledovat. Opomenuty by neměly být ani počítačové hry a videoklipy.> archiv