» Obraz versus vizuální gramotnost II

Druhé setkání k tématu vizuální gramotnosti představí, jakým způsobem se kvalita vizuální komunikace, ukrytá v roli grafického designu, podílí na pozitivním rozvoji schopnosti diváků kriticky rozumět vizuálním sdělením. Tři konkrétní příklady diskutující vztah vizuální gramotnosti a grafického designu kriticky nahlédnou na fenomén vizuálního smogu ve veřejném prostoru, problematiku vizualizace dat a kvality vizuální komunikace učebnic. Krátké příspěvky budou následovány společnou diskuzí otevřenou všem divákům.

Přednášející a diskutující hosté:

PAVLA PAUKNEROVÁ, teoretička designu “Data, aneb co je dáno a co si bereme”

VERONIKA RÚT NOVÁKOVÁ, grafická designérka “Vizuální smog”

ANDREA PRŮCHOVÁ, teoretička (vizuální) kultury “Kdo zapomněl na obrazy v učebnicích?”

Diskutující host:

KATEŘINA PŘIDALOVÁ, teoretička designu

Sledujte program prostřednictvím FB události.

Podívejte se na videozáznamy a fotografie z prvního Fresh Eye večera věnovaného tématu vizuální gramotnosti.Proběhlé akce: