» Obraz versus Call for Papers Vol. 2

Poslední Fresh Eye večer 4. ročníku představí tři vybrané práce a jejich autory, kteří se přihlásili do vysokoškolské soutěže textů o vizuální kultuře “Jeden pohled nestačí”. Ta již druhým rokem vyzývá studenty napříč humanitními obory, aby platformě zaslali své kratší texty či závěrečné práce věnované reflexi současné obrazové kultury. Výzva, končící 31. 5., nabízí studentům možnost získat online publikaci práce v textové knihovně a třem vybraným také osobně prezentovat své téma během Fresh Eye večera.

Program zakončí afterparty ve venkovních prostorách s DJ produkcí. Přijďte oslavit úspěšný 4. Fresh Eye rok!

ELIŠKA STŘELKOVÁ (UPOL)

“Obraz ve veřejném prostoru jakožto součást městské vizuální kultury”

IVETA ČERNÁ (FSV UK)

“Apropriace a recyklace mediálních obrazů”

DANIEL VONDRÁČEK (FF UK)

“Proč k sobě obrazy pojit?”

Sledujte program prostřednictvím FB události.

 

 Proběhlé akce: