» Zobrazovanie zraniteľných osôb z rozvojových krajín a metódy marketingu chudoby na internetových stránkach vybraných neziskových organizácií

Co je to marketing chudoby a jaké jsou argumenty pro a proti jeho používání? Autorky článku analyzují fotografie z webových stránek českých a slovenských nestátních neziskových organizací a připomínají kodexy a základní pravidla, jak by média a PR organizace měly informovat o událostech a lidech ze zemí současného globálního Jihu. Jak se vyvarovat stereotypizace a manipulace veřejného mínění?

Markéta Svobodová vypracovala na Katedře rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci bakalářskou práci s názvem Problematika pornografie chudoby a obsahová analýza obrazového PR materiálu vybraných rozvojových nestátních neziskových organizací pod vedením odbornice na mediální pokrytí rozvojové problematiky Boženy Markovič Baluchové. Společně pak publikovaly článek v akademickém časopise Acta Missiologica (č. 1, 2016, r. 10), který vydává Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. při Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě. Autorky uvádějí, že obrazové materiály a zprávy, které nestátní humanitární a rozvojové organizace použijí ve svých kampaních, do jisté míry ovlivní způsob, jakým budou lidé z tzv. vyspělých zemí vnímat situaci, životy osob a celých komunit v zemích rozvojových. Příspěvek předkládá analýzu fotografií použitých v záhlaví webových stránek deseti rozvojových organizací z ČR a SR v rámci online marketingu a fundraisingových aktivit. Na závěr článku autorky předkládají v bodech zpracovaná etická doporučení pro praxi, která zasazují do rámců existujících kodexů.

V případě pojednání o vzdálených a těžko dostupných místech světa je fotografie nebo jiné obrazové médium nejdůležitější součástí publikovaného výstupu. Většina lidí se stále učí o vzdálených zemích právě prostřednictvím obrazových médií a to i navzdory současnému propojení a stále se rozšiřujícímu cestovnímu ruchu,“ uvádějí autorky. Tzv. afrikanizace chudoby je typickým projevem stereotypizace v souvislosti s rozvojovými zeměmi, kdy jsou Afričané automaticky vnímáni jako chudí, ačkoli chudoba není jen tamějším problémem.

Jedním z paradoxních argumentů zastánců marketingu chudoby je dle Baluchové a Svobodové „efektivita pomoci“, kdy mají organizace morální povinnost být efektivní a využívat strategií, které jim přinesou co nejvíc prostředků na další činnosti. Výzvy, které se snaží vysvětlit komplexitu situace a ukázat rozvojové problémy v širším kontextu, nezaujmou dostatečné množství dárců. Zastánci strategie argumentují, že „takové fundraisingové kampaně jsou ve výsledku méně efektivní, tedy mají méně zdrojů na aktivity organizace a tedy i boj s chudobou.

PROTI používání marketingu chudoby se vyslovuje kodex Canadian Council for Internatonal Co-operation (CCIC) a dělí tyto názory do tří kategorií: „podkopávání lidské důstojnosti a podporování rasismu“, „podporování existujících mýtů o rozvojovém světě“ a „přispívání k pocitu beznaděje a marnosti“. Podpora rasismu a xenofobie je spojena i s tzv. „samaritánským zobrazováním“ „bílých“ lidí, kteří zachraňují místní africké obyvatelstvo. Božena Markovič Baluchová se k této problematice vyjadřuje mimo jiné v popularizačním článku Spasiteľský komplex: Keď sa pomoc zamieňa s pornografiou chudoby, kde otevírá otázku přístojnosti dobrovolnictví v rozvojových zemích: „Niekedy sa dobrovoľníctvo (z angličtiny „volunteering“) zamieňa s pojmom „voluntourism“, čo však predstavuje vyslovene dobrovoľnícky turizmus za biedou do exotiky.“

Tématu chudoby se věnuje nadcházející online večer Fresh Eye, jehož hosty budou sociolog Daniel Prokop, mediální teoretička Irena Reifová a zakladatelka projektu Nocleženka a PR Armády spásy Lucie Stejskalová. Obraz versus chudoba proběhne 28. ledna 2021 od 19 hod na Youtube kanálu Fresh Eye.> archiv