» Využití odpadu v umění

Práce je přehledovou studií, která se zabývá použitím odpadu jako materiálu pro volné umění (tzn. je vyloučena architektura, design, móda a z prostorových důvodů také fotografie), a to od avantgardních počátků až po současnost. Neoddělitelnou součástí textu je hledání odpovědi na otázku, co je to vlastně odpad, respektive co všechno jím může být a za jakých podmínek. Je zařazeno také několik případových studií. Vývoj využití odpadu jako média pro výtvarné umění je zachycen v kontextu dobově vlivného filozofického myšlení, společným jmenovatelem je pojem časovosti a tři principy: kompozice, dekompozice a “event”. Práce se vyhýbá pokušení řadit automaticky veškerou tvorbu z odpadu do kategorie Eko artu, snaží se nahlédnout vývoj tohoto fenoménu nestranně a komplexně a odpověď na otázku po enviromentálních motivacích a přesazích nechává až na závěr. Přestože se jedná o téma poměrně rozsáhlé, je dosud zpracováno jen minimálně. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší studii tohoto druhu.

Číst celou práci v pdf> archiv