» Na viděnou III: EVA JANÁČOVÁ – Obraz nepřítele: Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost> archiv