» Na viděnou II: LUCIE ČESÁLKOVÁ – Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období> archiv