» Umělecký výzkum jako výzva pro uměleckou kritiku

Umělecký výzkum se stal předmětem zájmu umělecké kritiky, a tak implicitně zpochybnil východiska, ze kterých kritika vychází. V kritické studii publikované v roce 2016 v Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny se Sebastian Mühl se věnuje otázce kritického hodnocení výstupů uměleckého výzkumu z hlediska jejich kognitivního a estetického statusu.

Na jaká kritéria by se měla spoléhat umělecká kritika při cílení svých soudů na díla výzkumu založeného na umělecké praxi? Sebastian Mühl se v kritické studii publikované v Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny č. 20 (2016, př. Jakub Stejskal) věnuje dilematu, kterému umělecký výzkum vystavil umělecko-kritické soudy a předkládá argument pro jeho systematickou kritiku na teoretické rovině – kritiku, která by vycházela právě z tohoto dilematu. Autor trvá na tom, že žádný výzkum integrovaný do umění není jen objektem předkládaným teoretickému chápání. Nemůže být předmětem žádného propozičního a transparentního chápání, protože se prostě vždy bude jevit v modu neurčitosti založeném na jeho inherentní estetičnosti: „Umělecký výzkum je uvězněn v mylném chápání vlastní schopnosti skutečně generovat vnímatelné a identifikovatelné poznání. A toto dilema není nepodstatné, ale klíčové pro samotný pojem uměleckého výzkumu jako způsobu produkování umění. Estetická logika, která zaručuje umění jeho charakter neurčitosti, se ukazuje být tou cézurou, která odděluje umělecký výzkum od vědy a vyvrací jeho nárok na údajnou vědeckost.“ (s. 60.) Na co by se měla kritika výstupů uměleckého výzkumu dle autora soustředit?

Co znamená umělecký výzkum z teoretického, ale také epistemologického a estetického hlediska? Jaké jsou jeho přísliby a naopak nástrahy? Jaké podoby umělecké tvorby zahrnuje? Na tyto otázky se neptá pouze autor předkládané studie, ale jsou i tématem nadcházejícího programu Fresh Eye, který platforma organizuje ve spolupráci s Akademií múzických umění a odborným časopisem ArteActa. Od 2. do 4. 12. od 18 hod nalaďte YouTube kanál Fresh Eye anebo otevřete webové stránky programu www.umelecky-vyzkum.cz.> archiv