» Travelling Subjects: Women’s Writing, Mobility and Photography

Od krátké procházky přes cestování na dlouhé vzdálenosti až po migraci –zaznamenávání, zobrazování a vyprávění zážitků z cest nás neustále vybízí k experimentování s novými způsoby vidění. V jakém vztahu jsou psané zápisy z cest a jejich fotografické záznamy? Jakou roli v tomto směru hrají otázky identity, paměti a genderu?

„It is through travel, movement and mobility that we define ourselves and others. Susan Roberson for instance explains: ,Travel is an important metaphor by which we discuss other fundamental activities of life: we speak of our lives as journey from birth to death and education as the road to knowledge. The journey is the metaphor by which we describe the mind’s workings, our flights of fancy and imaginative adventures’. Contemporary critics also claim that all narration is a form of travelling,“ uvádí na úvod textu z roku 2014 Giorgia Alù z University of Sydney, která se v předkládaném článku zabývá psaným a obrazovým vyprávěním s odkazy na různé formy mobility a cestování. 

Autorku textu zajímají ženy-spisovatelky, které vyprávějí své životní příběhy nebo příběhy skutečných či fiktivních druhých a zkoumají vztahy mezi veřejným a soukromým v rovině osobní, národní, genderové, sexuální a žánrové. Vybrané tvůrkyně jsou spojeny s italským kontextem, ať se jedná o spojení rodinné, historické, jazykové nebo imaginativní. Alù uvádí případové studie, na kterých demonstruje dva různé způsoby, jak se ve vyprávění psaní a fotografie prolínají: V prvním případě jsou skutečné fotografie použity k rekonstrukci migrace v rodinné historii prostřednictvím psaní na hranici fikce a (auto)biografie (Elena Gianini Belotti a Anna Maria Riccardi). Ve druhém případě se spisovatelka odvolává na fiktivní fotografické obrazy, aby vyprávěla fiktivní příběhy kontroverzních žen-poutnic (Melania Mazzucco). Tvorba těchto spisovatelek, dle Alù, zdůrazňuje vnitřní a vnější napětí vyzývající k reflexi role vidění v procesu inkluze i exkluze, identifikace a definování jinakosti, stejně jako vztahů mezi viděním, genderem a společenskou mocí.

Celý text čtěte ZDE. Giorgia Alù je zároveň spoluautorkou úvodního textu k 22. vydání časopisu Studies in Travel Writting, jehož tématem bylo Travel Writting and the Visual (Vol. 22, 2018). V textu se spolu se Sarah Patriciou Hill věnuje teorii pohledu a hegemonii oka v kontextu zprostředkování zkušeností z cizích krajin prostřednictvím psaných záznamů z cest. Ty jsou podle ní vždy založené, ať chceme nebo ne, na vizuální zkušenosti z místa a politice pohledu, kterou při dívání se/objevování nových míst uplatňujeme. Druhý tip na autorčin text a celé číslo časopisu tomuto tématu věnované čtěte ZDE.> archiv