» Český komiks jako reklamní médium ve 20. století

Reklama, jak ji známe dnes, tvořená grafickými programy kladoucími důraz na vizuálně přitažlivé aspekty zobrazovaného produktu či osoby, které jsou navíc podpořeny výzkumem odborníků z oblasti marketingu, médií, sociologie a psychologie, jsou výsledkem rozvoje nových technologií a boomu v oblasti studia spotřebitelského publika. Reklama však výrazně ovlivňovala každodenní život konzumenta i před dobou chytrých telefonů a QR kódů. K oslovení cílového publika reklama využívala klasických výtvarných postupů, zejména dovednosti kreslířů, kteří svým široce srozumitelným stylem dokázali rychle a efektivně zprostředkovat divákovi potřebnou informaci. V reklamě široce uplatnitelným výtvarným médiem se proto již před první světovou válkou stal komiks v čele se známými, veřejně oblíbenými postavičkami, oslovujícími různé věkové skupiny konzumentů.

Jak se proměňoval komiks v reklamě a jak reklama proměňovala komiks?
Tomáš Prokůpek, historik českého komiksu, podává stručný přehled vývoje použití komiksu v české reklamě.> archiv