» Through one’s own fingertips? Haptic perception in the art and thinking of Josef and Anni Albers

Během dvacátého století se mnoho umělců a teoretiků snažilo zpochybnit chápání zraku jako dominantního způsobu poznávání světa tím, že vyzdvihovali hmat jako klíčovou percepční modalitu, která byla v západní kultuře historicky podceňována. Na Bauhausu se obnovený důraz na haptické vnímání stal základní složkou filozofie a osnov školy. Z umělců a pedagogů patřili k nejangažovanějším zastáncům dotyku Josef a Anni Albersovi, kterým věnovala svou stať, publikovanou v odborném časopise HARTS & Minds: The Journal of Humanities and Arts (Vyd. 7, 2016), Charlotte Healy.

Důraz Josefa Alberse na haptické vnímání v kontextu jeho pedagogické praxe byl předmětem mnoha odborných textů. Charlotte Healey se věnuje jeho celoživotnímu teoretickému zájmu o téma a důrazu na haptické vnímání ve vlastní tvorbě. Anni Albers, snad nejvýznamnější textilní umělkyně 20. století, byla hmatem fascinovaná po teoretické rovině stejně jako její manžel, přičemž teorii hmatové percepce kombinovala s teorií tkaní a rovněž zkoumala ve vlastním díle. Autorka textu odkazuje na teoretičku Helen Molesworth, která haptiku chápe jako zaštiťující a sjednocující element umění vznikajícího později na Black Mountain College, kde Josef a Anni po emigraci vyučovali a jejíž vývoj významně ovlivnili.

V některých svých dílech na papíře využili neoddělitelnosti vizuálního a haptického vnímání: Josef se pokusil napodobit kinestetický zážitek v sérii portrétních fotokoláží; dotek tematizoval v několika korkových a dřevěných reliéfních tiscích; on a Anni vystřídali vizuálně vnímatelné formy s hapticky vnímatelnými vzory v bezbarvých hlubotiscích; Anni se pokusila simulovat haptickou manipulaci s uzly prostřednictvím vidění v řadě kreseb a tisků,“ uvádí v úvodním výčtu Healy. Svou práci věnuje souhře vizuálního a haptického vnímání v představených dílech v kontextu zájmu obou umělců o zlepšení schopnosti hmatové percepce v moderní společnosti a znovunavázání na hmatovou citlivost, jejíž úpadek považovali za problematický.

Celou práci čtěte ZDE.

Tématu více-smyslové percepce v umění byl věnovaný program Image versus Multi-Sensoric Reality. Na záznam se můžete podívat v archivu Fresh Eye.

Obr. Josef Albers, Intaglio Solo V (27/30), 1958, inkless intaglio from brass plate, 38.1 x 56.5 cm, The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, Connecticut> archiv