» The Mode is the Method Or How Research Can Become Artistic

Alice Koubová, která zasedne u virtuálního kulatého stolu spolu s další hosty v rámci programu 3x umělecký výzkum, editovala spolu s Danielou Jobertovou publikaci Artistic Research: Is There a Method? (2017). Jedním z textů zařazených do knihy je i krátká stať Juliana Kleina, kterou naleznete jako ukázku ke stažení na stránkách nakladatelství NAMU.

Výzkum jako takový se dle Juliana Kleina stává uměleckým pouze někdy – není uměleckým pořád. Autor textu si proto klade otázku: kdy se určitá výzkumná praxe stává uměleckou? Tvrdí, že jsou to různé režimy (modes), které ovlivňují zvolenou výzkumnou metodu. Za tu Klein považuje i umělecký výzkum. Režimy rozeznává čtyři: transparentní, estetický, sémiotický a právě umělecký. Autor jednotlivé režimy charakterizuje, zasazuje do kontextu fenomenologického a hermeneutického systému a tvrdí, že umělecké a neumělecké způsoby zkoumání existují mnohem více jako kontinuum než jako dvě neslučitelné oblasti, které vyžadují vlastní kategorizaci. Kdy se výzkum stává uměleckým? Otevřete Kleinův text a nechte se nalákat na akci, kterou Fresh Eye organizuje ve spolupráci s Akademií múzických umění a odborným časopisem ArteActa. Od 2. do 4. 12. od 18 hod nalaďte YouTube kanál Fresh Eye anebo otevřete webové stránky programu www.umelecky-vyzkum.cz.> archiv