» Speculations on the Origins of Linear Perspective

Umělec Richard Talbot vytváří velkoformátové kresby tematizující pravidla geometrie a perspektivy. V textu Speculations on the Origins of Linear Perspective, publikovaném v dubnu 2003 v Nexus Network Journal, problematizuje přístup a metodu konstruování perspektivního prostoru, jakožto charakteristického rysu renesanční malby.

Richard Talbot studoval astronomii a fyziku na University College v Londýně a následně volná umění na londýnské Goldsmiths College a Chelsea School of Art. Ve svých teoretických úvahách o fenoménu perspektivy uplatňuje jak vědecké, tak umělecké měřítko. V předkládané stati užívá příkladu renesančních děl autorů jakými byli Masaccio, Piero della Francesca, Domenico Veneziano, Uccello či Leonardo da Vinci. Autor tvrdí, že mnoho renesančních maleb nebylo vytvořeno za použití logiky lineární perspektivy, tak jak je tradičně předkládáno a tradováno, a předkládá ukázky vzdoru konvenční perspektivě na konkrétních příkladech. Talbot tvrdí, že charakteristické rysy renesanční perspektivy nejsou výsledkem projekce z půdorysu nebo konstrukce „a pavimento“, ale že jsou spíše výsledkem vývoje dvourozměrné geometrické konstrukce – matice, která tvoří hotový rámec, do kterého se posléze „obraz“ vloží. Matice dle autora obsahuje jak povrchovou mřížku – vzor, tak zmenšující se proporce, přičemž řízené změny měřítka jsou nezbytné pro vytvoření prostorové iluze. Autor uvádí, že tento druh matice lze jednoduše vyvinout z geometrických vzorů nalezených v předrenesančních malbách. Detailní rozbor konkrétních příkladů naleznete v předkládané práci.

Fenoménu perspektivy se věnuje další z tematických večerů Fresh Eye. Obraz verzus perspektiva, organizovaný ve spolupráci s Národní galerií v Praze u příležitosti aktuální výstavy Alberta Giacomettiho, proběhne 30. 10. od 18:30 ve Veletržním paláci.

 > archiv