» Reflexe českého post-internetového umění

Jedním z důvodů volby tohoto tématu je podle autorky skutečnost, že se o post-internetovém umění v českém prostředí diskutovalo, avšak jeho samotná teoretická reflexe nebyla zatím příliš silná.

Zaměřit se na toto téma by tak mohlo přinést nové poznatky vedoucí k zevrubnému zpracování tématu. Důležité je navíc objasnit samotný přívlastek „české“ umění. Zaměření se na lokální aspekt tvorby ještě více zdůrazňuje globalizaci současného umění. Nejde tedy primárně o hledání výjimečností či specifik českého post-internetového umění.

Mezi cíle práce patří pokusit se zjistit, s jakým zpožděním se zde s termínem post-internet začalo operovat, jak se zde projevoval, nebo jestli měl ambice a možnosti vstoupit do diskuze na mezinárodní úrovni a aktivně se tak podílet na jeho formování. Cílem této práce je představení konkrétních uměleckých aktivit, které jsou označovány, ať už kurátory, teoretiky nebo samotnými umělci, přívlastkem post-internetové.

Kompletní práci čtěte zde >>>> archiv