» Re-inscenace maleb starých mistrů ve fotografii

Práce „Re-inscenace maleb starých mistrů ve fotografii (s důrazem na Vermeera van Delft)“ se zabývá novodobou reflexí děl starých mistrů ve fotografii na konkrétním příkladě díla Vermeera van Delft. Problematika je ukázána na dílech autorů-fotografů od počátku 20. století, a to konkrétně Toma Huntera a Dorothee Golz, kteří děj zasazují do současnosti a snaží se řešit sociální problémy, Cindy Sherman, Yasumasa Morimury a Hiroshi Sugimota, kteří k tvorbě fotografi přistupují pomocí třetího média (divadlo, sochařství) a vzniklý produkt působí groteskně a nakonec Guido Reye a Richarda Polaka, fotografy z počátku 20. století, kteří ve svých fotografiích volně citují holandské malby.   Číst celou práci obrazové přílohy: vermeer im tafel orig vermeer im tafel vermeeroviny im bild> archiv