» DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL

Po úspěšné první projekci věnované osobě umělce a aktivisty Josepha Beuyse uvádí Fresh Eye v nové tematické sérii filmových večerů o klíčových osobnostech (vizuální) kultury 2. poloviny 20. století v české premiéře snímek o feministce, filosofce, historičce vědy a bioložce Donně Haraway, autorce jednoho z nejvýznamnějších textů minulého století Manifest kyborga (1985).

Vizuálně netradičně pojatý dokumentární film režiséra Fabrizia Terranovy DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL dává nahlédnout nejenom do prostředí soukromého a pracovního života Haraway, ale především do jejího originálního myšlení pohybujícího se mimo zavedené dualistické kategorie tradičního západního myšlení (člověk vs. stroj, člověk vs. zvíře či kultura vs. příroda) i mimo polarizující politiku identity stojící na biologické a psychologizující intepretaci genderu a rasy.  Filosofická pozice Haraway jako historičky vědy se vymaňuje z konzervativního přístupu k pojmu vědecké objektivity, jejž chápe jako silně zanesený tradičními západními kulturními maskulinními koncepty a volá po silnějším zastoupení feministického hlasu v oblastech studia technologie a přírody. Bádání Haraway, pokrývající rozmanité obory od primatologie po digitální technologie, ve svém jádru směřuje k nabídnutí vize budoucí společnosti, která funguje jako rovnější a svobodnější společenství prostoupené prvky sdílení informací, znalostí a materiálního zázemí.

Projekce proběhne v anglickém jazyce ve Velkém sále kina Světozor od 20.30 hodin.

Snímek je uváděn ve spolupráci s ArtMap a cyklem Dokumentární pondělí.

Sledujte program prostřednictvím FB události a podívejte se trailer snímku!

 

 

 

 Proběhlé akce: