» Obraz versus zombie

Smrt má v naší kultuře nezastupitelné, v různých dobách více či méně viditelné místo. Stejně tak jako se proměňují významy smrti, která se od přirozené součásti lidského života a kultury, klíčového symbolické momentu transgrese v náboženských společnostech a skupinách stala prostřednictvím industriálního boomu, kultu zdravého těla a věčného mládí na okraj vědomí vytlačovaným fenoménem, proměňují se také obrazy smrti. Zatímco naši předci intenzivně slavili svátky dušiček, mrtvým přenechávali místa u stolu a takzvaní “revenanti” tvořili důležitou součást společnosti, nám se lepí na paty kusy masa novodobých zombie hnaných krvelačným pohledem, který ani kvalitní vojenská munice ani přední hollywoodské hvězdy nezastaví. Zombie však naši civilizaci nechtějí pouze zničit, v populární kultuře se začínají zamilovávat, budovat si sociální vazby i vlastní světy. Měli bychom se tedy přestat bát?

Jaké významy nese postava zombie v současné vizuální kultuře? Jak souvisí s kultem nemrtvých z dávné historie? A co obrazy oživlých mrtvých říkají o nás živých a naší společnosti?

Hosté:

IVA BASLAROVÁ, kulturální a mediální teoretička (FSV UK)

Lepší než smrt – zobrazení zombies v současných zahraničních filmech a seriálech”

JAKUB KRÁSNÝ, organizátor Zombie Walk a filmový teoretik (Radio Wave)

“Fenomén Zombie Walk: přímé setkání s  druhým břehem”

GIUSEPPE MAIELLO, antropolog (UTB Zlín)

“Jsou Zombie specifickým druhem tzv. nemrtvých?”

Sledujte informace o večeru na FB eventu!Proběhlé akce: