» Obraz versus vůdce

Běžně o lidech říkáme, že mají charisma či disponují přirozenou autoritou. Zároveň však přitom mluvíme o existenci přísného pohledu, vytvořili jsme si slovník nonverbálních gest spojovaných s politickou dominancí a uniforma coby jeden ze základních typů oblečení zůstává po staletí spojována s významy síly a respektu. Do jaké míry tedy charisma, autorita a pozice dominance zůstávají „přirozenými“ a do jaké míry jsou budovány prostřednictvím vizuálních znaků?

Jak ukazuje historie, obrazy náboženských a politických vůdců nikdy nevznikaly zcela spontánně a náhodně. Naopak, byly pečlivě aranžovány a využívaly všech dostupných prostředků komunikace – od kompozice obrazu, pozice zobrazovaného těla až po specifickou prostorovou instalaci výsledného díla v prostředí chrámů, aristokratických sídel a politických kanceláří. Tradice zobrazování evropských králů z levého profilu tak dodnes nachází ohlasy v oficiálních fotografických portrétech současných politiků a orchestrace politických přehlídek, revolučně zachycených ve filmech Leni Riefenstahlové, nepřestává ani dnes sloužit jako model veřejné prezentace vojenských svátků.

Jaké obrazové reprezentace se pojí s představiteli politické moci? Kterak se vizuální znaky politické moci přenášejí z politické sféry do oblasti korporátního vůdcovství, takzvaného „leadershipu“? A v neposlední řadě, jaká role připadá ve sféře obrazů vůdcovství ženám? Ocitají se samy v popředí, anebo vždy stojí pouze po boku mužských partnerů?

Hosté:

MICHAEL ROMANCOV, politolog (FSV UK)

“Putin – Titán, nebo Titan(ic)?”

ROMAN MÁCA, mediální analytik a bloger

“Mediální obraz Miloše Zemana v ruských médiích”

JITKA HAUSENBLASOVÁ, genderová teoretička (Gender Studies, o.p.s.)

“Ženy v rolích politických vůdkyň”

Sledujte program prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: