» Obraz versus vizuální aktivismus

“Co je dnes tedy vizuální kultura?” Ptá se v doslovu své populární knihy Jak vidět svět známý teoretik a kritik vizuální kultury Nicholas Mirzoeff, a zároveň neváhá nabídnout odpověď: “Vyvinula se do praxe, které můžeme říkat vizuální myšlení. Vizuální myšlení není něco, co bychom se prostě mohli naučit z knih; musíme se do něj sami zapojit. Praxe vizuální kultury za posledních pětadvacet let prošla řadou proměn a její aktuální formou je dnes vizuální aktivismus. Pro mnoho umělců, akademiků a dalších lidí, kteří se s vizuálním aktivismem identifikují, je vizuální kultura způsob, jak utvářet možnosti změny.”

Stejně obtížně jako bychom dnes na širokém poli vizuální kultury vydělovali populární obsahy od obsahů uměleckých, politické tendence od ekonomických sil a nová média od těch starých, nelze ani teoretické zkoumání fenoménů současné vizuální kultury mnohdy jasně oddělit od kulturních a politických rozměrů, které toto bádání má. V posledním desetiletí se stále častěji setkáváme s projekty vycházejícími z akademického či profesionálního tvůrčího prostředí, jež si kladou za cíl stát se hybatelem společenské změny, vyvolat, anebo přispět k politické akci či zviditelnit a reinterpretovat aktuální problémy a témata. Tyto aktivity nabývají mnohých podob a odehrávají se v různých prostředích – od organizace dlouhodobých kampaní (např. Decolonize This Place či nedávná protifarmaceutická iniciativa Nan Goldin), rozvoje online komunikačních platforem (např. nová dostupnost mnoha významných archivů) až po využití jazyka a produktů grafického či průmyslového designu k popularizaci politických protestních hnutí (např. balony Baby Trump).

Závěrečný Fresh Eye večer roku 2018 představí aktuálně vznikající domácí projekty, jejichž přístup lze označit za vizuální (kritické) myšlení a jejich zástupce. Tímto programem již upozorňuje na brzké vydání českého překladu citované knihy Nicholase Mirzoeffa Jak vidět svět na jaře budoucího roku a na návštěvu autora u příležitosti uvedení publikace v březnu 2019.

Hosté:

KLÁRA PELOUŠKOVÁ (kritička umění, Artalk.cz) & MICHAL KUČERÁK (pedagog a dramaturg, DOX): Zviditelňování neviditelného

JAN MATOUŠEK (grafický designér, Magio): Squadron: vizuální reflexe českého letectví

MILOŠ HROCH (mediální teoretik, novinář, FSV UK): Vizualita fanzinů

Sledujte program prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: