» Obraz versus virtualita

Povaha obrazů se mění, stejně jako / a protože se mění společnost, mechanismy její komunikace a média, jež tuto komunikaci umožňují. Obrazy, které nás obklopují v každodenním životě, již dávno nepotřebují rámy, nejsou tvořeny fyzickým materiálem a nenesou stopy přítomnosti autora. Cirkulují v prostředí virtuální reality, vstupují do něj, vystupují z něj, aby se stávali ještě komplexnějším komunikačním nástrojem a společenským aktérem, do něhož kromě autora aktivně zasahují také jeho konzumenti v nejrůznějších rolích – šiřitelů, komentátorů, parafrázujících tvůrců, zpeněžitelů.

Jak vidíme obrazy současnosti, která se ve významné míře odehrává ve virtuálním prostředí? Jaké tyto obrazy jsou, jak k nám promlouvají a jak nám umožňují prostřednictvím nich promlouvat?

O obrazech a virtualitě promluví:

KATEŘINA SVATOŇOVÁ, filmová teoretička (FF UK)

“Odpoutané obrazy a filosofie médií”

MARIE MEIXNEROVÁ, audiovizuální teoretička, kurátorka (PAF, UPOL)

“Edice PAF: #mm net art”

ZUZANA HUSÁROVÁ, teoretička a autorka elektronické literatury (PdF UK Bratislava)

“Poezie od augmentované reality k aplikacím” 

Sledujte program prostřednictvím FB eventu!Proběhlé akce: