» Obraz versus Třetí svět

Svět rozdělený železnou oponou. Svět rozdělený vzdálenostmi tisícovek kilometrů. Svět rozdělený časem a prostorem, jenž nedisponuje virtuálními nástroji komunikace. Kdy že takový svět vůbec existoval? Pořiďte jeho fotografii a vystavte ji v muzeu!

Současný svět, propojený v jeden globální celek, nám umožňuje cestovat mezi kontinenty v řádech hodin, propojovat se s kolegy a přáteli pomocí sociálních sítí, najít svůj oblíbený nápoj nebo sladkost na regálech supermarketů během exoticky laděných dovolených. Myslíme globálně, jednáme lokálně, a jak dokazuje Ulrich Beck i hollywoodské apokalyptické snímky, rizika ohrožení světa jsou adresovaná nám všem!

A přesto v onom globálním, hustě propojeném celku nepřestávají existovat rozdíly budované a prohlubované po staletí. Novověké cestovní a obchodní expanze podniknuté ze srdce vzdělané Evropy, následné budování center nového kapitálu v politických koloniích, mohutný a nerovnoměrný boom moderní průmyslové revoluce a v posledních desetiletích také překotný technologický rozvoj vystříhaly rozevírajícími se nůžkami ekonomických, sociálních a kulturních rozdílů obrysy mnohých ustálených vizuálních reprezentací Třetího světa a kulturní jinakosti.

Jak to, že na obrazy západní hegemonie, spojované s mocí danou ekonomickým i společenským kapitálem na jedné straně, a obrazy chudoby, nevzdělanosti a politického či kulturního barbarství na straně druhé, narážíme jak v knihách prvních velkých cestovatelů, tak na stránkách současných společenských magazínů? Jaké narativy spojují obrazy Třetího světa a jak jsou tyto vizuální reprezentace využívány v současných médiích, například ve spojení s tzv. „uprchlickou krizí“?

Hosté:

ONDŘEJ LÁNSKÝ, sociolog a sociální filosof (PedF UK a Filosofický ústav AVČR)

TEREZA ENGELOVÁ, dokumentaristka, novinářka

JIŘÍ KREJČÍK, mediální koordinátor rozvojové pomoci (Člověk v tísni)

Sledujte program prostřednictvím FB události!Proběhlé akce: