» Obraz versus socialistická reklama

Socialistická reklama bývá často nahlížena jako něco nesmyslného. Současně představovala etablovanou branži, jež zaměstnávala stovky tvůrčích pracovníků, byla ovlivněna ekonomickými a technologickými okolnostmi doby, vycházela z průzkumů veřejného mínění i odrážela průnik zahraničních vlivů, domácí tradice a představ o roli reklamy v socialistické spotřební kultuře. Program nahlédne fenomén socialistické reklamy ze tří perspektiv. Ondřej Táborský krátce promluví o historickém zkoumání reklamy, metodologických přístupech, současných trendech v zahraničí a tématech pro další výzkum v českém prostředí. Lucie Česálková představí klíčová stylová a rétorická specifika televizní reklamy a vysvětlí je jako podmíněné produkčními podmínkami i vývojem myšlení o ideálech socialistické reklamy. Ondřej Dufek na příkladech různých propagačních formátů přiblíží vztah obrazové a verbální vrstvy socialistické reklamy

Přednášky navazují na společný výzkum širšího autorského týmu, jenž vyústil v nedávno vydanou kolektivní monografii Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948–1989. Tato výpravná kniha zasazuje situaci v jednotlivých reklamních médiích do širšího kontextu státně-socialistické ekonomiky, myšlení o roli reklamy v rámci plánovaného hospodářství a vývoje institucí, jež se reklamou zabývaly. Pečlivou historizací vývoje strukturálních podmínek vzniku i obsahovou analýzou reklamy se kniha snaží překonat řadu zažitých představ o socialistické reklamě. Jejím vedlejším účelem je také upozornit na nutnost archivace vizuality každodennosti coby svébytného historického pramene.

Ondřej Táborský pracuje jako kurátor v Národním muzeu. Lucie Česálková je filmová historička působící na Katedře filmových studií Filozofické fakulty UK. Ondřej Dufek je lingvista z Ústavu českého jazyka Akademie věd ČR.

Vstup na program je zdarma.
Přednáškový večer se uskuteční v knihkupectví ArtMap na adrese Vojtěšská 18, Praha 1. 

 

Sledujte FB událost a buďte s námi v kontaktu!Proběhlé akce: