» Obraz versus kýč

Zahájení pátého ročníku cyklu Fresh Eye večerů o vizuální kultuře a jejích fenoménech.

Kýč, a kitsch, le kitsch, der Kitsch. Slovo, které spojuje světové jazyky, ale rozděluje veřejnost. Kde leží hranice toho, co považujeme za kýč – objekt neoriginální, nehodnotný, využívající komunikačních stereotypů? Jak se tyto hranice v dějinách posouvaly a jak vlastně dnes vypadají? Liší se podle sociální skupiny, do níž patříme, ovlivňuje je míra našeho vzdělání anebo kultura, ze které pocházíme? Proč vlastně potřebujeme kategorii kýče ve vizuální kultuře? Utváří dialektickou dvojici s vysokým uměním, aby potvrzovala jeho status a hájila tak tradiční kulturní normy, hodnoty a distinkce (W. J. T. Mitchell), anebo, jak tvrdí někteří teoretici kultury pracující s psychoanalytickým výkladovým aparátem (Andreas Huyssen), kýč a masová kultura reprezentují ženskou stránku kultury, spojovanou s živelností a revolucí, která nakonec sebere vysokému umění jeho výsostní postavení sofistikovaného systému znalectví a pěstěného vkusu? A nejsou nakonec hranice spjaté s kýčem spíše propustnou membránou, kterou jednotlivé doby různě napínají, zatímco každý z nás již někdy zvažoval mít doma kočičku s mávající ručkou?

DENIS CIPORANOV, estetik (Univerzita České Budějovice)

“Kýč jako problém systematické estetiky”

DAVID KLIMEŠ, novinář, mediální odborník (FSV UK, Hospodářské noviny)

“Zákon klesajících výnosů kýče v médiích a reklamě”

LUKÁŠ PILKA, člen skupiny Uliční-ci

“Uličnický kýč”

Sledujte událost na FB eventu!Proběhlé akce: